Gratulacje i podziękowania na sesji

Gratulacje i podziękowania na sesji

Sukcesem Powiatu Myślenickiego jest przeciwdziałanie bezrobociu. Na początku 50. sesji Rady Powiatu dyrektor Izabela Młynarczyk zaprezentowała nagrodę otrzymaną przez PUP w Myślenicach od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasz Powiat jest 18. w Polsce i pierwszym w województwie małopolskim pod względem efektywności walki z bezrobociem

Również w czasie sesji przewodniczący Tadeusz Żaba i starosta Józef Tomal wręczyli gratulacje radnemu Piotrowi Ceranowiczowi, który niedawno otrzymał nominację profesorską od Prezydenta RP.

- W najnowszej historii Rady Powiatu, jest pan pierwszym profesorem, który w niej zasiada - mówił Tadeusz Żaba.

Jednak sesji nie zdominowały jedynie pochwały i gratulacje. Radni zajęli się bardzo różnorodnymi i licznymi tematami. Na początku sesji wysłuchano sprawozdań p.o. kierownika w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Marcina Zięby na temat działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku oraz dyrektor Sanepidu dr hab. Doroty Mrożek-Budzyn, która przedstawiła stan sanitarny i epidemiologiczny w powiecie. Radni uzupełnili również skład wspominanej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (na lata 2018-2020). W głosowaniu wybrani zostali radni: Marek Mikoś i Bolesław Pajka. Następnie radni zaczęli procedować projekty uchwał. W tematyce infrastruktury drogowej powierzenie zarządu nad odcinkami dróg powiatowych

w gminach Siepraw i Tokarnia nie wzbudzały większych emocji i projekty te zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie. Później radni zajęli się uchwałą w sprawie zasad dofinansowania dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki. Zwiększono środki, jakimi Powiat Myślenicki przewiduje wesprzeć kształcących się nauczycieli do kwoty 3.700 zł.

Radni rozdysponowali również ponad 2 miliony złotych, którymi gospodaruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a które przekazywane są przez PFRON na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Dzięki tej uchwale m.in. ponad 315 tys. złotych zostanie wydatkowane na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Dzięki decyzjom radnych powiat wsparł finansowo szpital kwotą 100.000 zł, przeznaczoną na modernizację terenów zielonych oraz Gminę Wiśniowa na obserwatorium astronomiczne na Lubomirze - kwotą 10.000 zł. Radni Powiatu przyjęli również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które pozwolą realizować nowe inwestycje - między innymi modernizację dróg w Stojowicach i Czechówce.

WSPiFE