Grażyna Ambroży trzecią kandydatką na stanowisko burmistrza Myślenic

Grażyna Ambroży trzecią kandydatką na stanowisko burmistrza Myślenic
Grażyna Ambroży to pierwsza kobieta w historii Myślenic, która ubiega się o mandat burmistrza. Fot. Bartek Ziółkowski

Grażyna Ambroży to pierwsza kobieta w historii Myślenic, która ubiega się o mandat burmistrza. Do wyścigu o to stanowisko włączyła się na 30 dni przed głosowaniem, a jej kandydaturę zgłosił KWW „Bez Układów”.

"Uważam, że Myślenicom potrzebna jest kobieca ręka, która połączy mądre zarządzanie z wrażliwością na ludzką krzywdę" - mówi To pierwsza kobieta w historii Myślenic, która ubiega się o mandat burmistrza. Na 30 dni przed głosowaniem do walki o to stanowisko dołącza Grażyna Ambroży z KWW Bez Układów

Na 30 dni przed wyborami na myślenickim Rynku stanęli przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców „Bez Układów”, którzy zaprezentowali kandydatów na radnych oraz kandydaturę Grażyny Ambroży na stanowisko burmistrza miasta i gminy Myślenice.

- Mieszkańcy zasługują na burmistrza, który zajmie się ich sprawami, ale niezwykle wrażliwy będzie na ich problemy i rozwiązywać je na bieżąco, a nie zamiatać pod dywan. Mamy XXI wiek, czas, aby pierwszy raz w historii Myślenic na to stanowisko kandydowała kobieta i pierwszy raz je objęła - we wstępie do prezentacji mówił Michał Synowiec, kandydat na radnego miejskiego z KWW „Bez Układów”.

Grażyna Ambroży urodziła się w Krakowie, przez kilka lat mieszkała w Myślenicach na Górnym Przedmieściu, a dzisiaj zameldowana jest w Osieczanach. Jest absolwentką geodezji na AGH w Krakowie i od 20 lat pracuje w starostwie powiatowym w wydziale geodezji i kartografii. Ma 45 lat i jak mówi jest szczęśliwą żoną i matką dwójki dzieci. Nigdy nie należała do żadnej partii.

Zapowiada, że jako burmistrz w szczególności skupi się na sołectwach, zagwarantuje transparentność urzędu, utworzy radę młodzieżową i radę seniorów, która będzie głosem doradczym Rady Miejskiej.

Grażyna Ambroży: Zdecydowałam się kandydować ponieważ uważam, że Myślenicom potrzebna jest kobieca ręka, która połączy mądre zarządzanie z wrażliwością na ludzką krzywdę. Ja i kandydaci na radnych z naszego komitetu to osoby nowe, bez układów, chcące pracować, a nie obiecywać. Uważamy, że gminie potrzebne są zmiany, a tylko my te zmiany gwarantujemy. Oni wszyscy już byli - mówi o swoich kontrkandydatach, aby dodać za chwilę: - My wnosimy świeżość i zaangażowanie. Chcemy być blisko ludzi, dlatego naszą prezentację przygotowaliśmy na Rynku, a nie w salach i studiach. Jeśli chcecie zmian, wybór jest jeden - postawcie na nas, a my was nie zawiedziemy. Jesteśmy tacy jak wy – podczas ogłoszenia swojej kandydatury mówiła.

Co znajduje się w programie Grażyny Ambroży i komitetu KWW Bez Układów? W kwestii funkcjonowania urzędu proponują m.in. zwiększenie jego transparentności, organizowanie częstych spotkań burmistrza z mieszkańcami, szersze konsultacje związane z inwestycjami i stopniowe oddłużanie gminy.

W jej codziennym funkcjonowaniu w wizji kandydatki większą rolę powinni odgrywać mieszkańcy, dlatego zapowiada powołanie Rady Młodzieżowej i Senioralnej, które mają być głosem doradczym dla radnych miejskich.

Jak zapowiada szczególną uwagę skupi na sołectwach i zwiększy środki jakie trafiają do terenów wiejskich oraz poprawi oświetlenie i infrastrukturę drogową. Kolejnym postulatem dotyczącym miejscowości ościennych jest program „Świetlica w każdej wsi”, a także rozwój potencjału naukowego, „(…) bo dobra edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości”.

Jak mówi; w mieście przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego stworzy większą liczbę parkingów, zapowiada zracjonalizowanie opłat za wodę i ścieki, zmianę sposobu zarządzania w spółce MZWiK, przywrócenie funkcjonalności Górnego Jazu jako centrum rekreacyjnego, poprawę i modernizację szlaków turystycznych i krajobrazowych. Dbając o środowisko zapowiada walkę o czyste powietrze w gminie poprzez promocję wymiany pieców niskiej jakości, stworzenie nowych miejsc zieleni i poprawę czystości ulic (pełny program kandydatki na gazeta.myslencie.pl).

KWW Bez Układów na swoich listach wyborczych wystawia 21 kandydatów do Rady Miejskiej w Myślenicach.

Wybory Samorządowe odbędą się 21 października. Kontrkandydatami Grażyny Ambroży (KWW Bez Układów) będzie Krzysztof Halek (KWW Macieja Ostrowskiego) i Jarosław Szlachetka (Prawo i Sprawiedliwość).

 

Chcemy przewietrzyć samorząd

Jest wiele osób, które chcą pracować na rzecz gminy i swoich sołectw, dlatego kandydujemy. Działalność w samorządzie to nie jest dożywocie. Przede wszystkim nie można przez 15 czy 20 lat ciągnąć tego samego. Doceniamy pracę obecnych włodarzy, ale chcemy przewietrzyć samorząd, aby miasto i gmina się rozwijały

- po konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiadała Grażyna Ambroży

Jest Pani pierwszą w historii Myślenic kobietą ubiegającą się o urząd burmistrza. Co poza tym wniesie Pani kandydatura?

Kandydaci z pozostałych komitetów już byli, a w KWW Bez Układów wszyscy są nowi. Chcemy zmian, chcemy czegoś nowego. Jestem jednym z mieszkańców, wszyscy nasi kandydaci wywodzą się właśnie spośród mieszkańców naszego regionu - są tacy jak wyborcy. Korzystamy z prawa, które daje nam możliwość startu w wyborach. Przede wszystkim chcemy zaapelować do mieszkańców o liczne uczestnictwo w wyborach. Ci którzy nie wezmą w nich udziału nie powinni później krytykować władzy, mogą mieć pretensje wyłącznie do siebie.

W swoim przemówieniu podkreślała Pani, że kandydaci na waszych listach to osoby nowe, a więc bez doświadczenia. Czy jego brak podczas pracy w samorządzie można uznać za zaletę?

Jest wiele osób, które chcą pracować na rzecz gminy i swoich sołectw, dlatego kandydujemy. Działalność w samorządzie to nie jest dożywocie. Przede wszystkim nie można przez 15 czy 20 lat ciągnąć tego samego. Doceniamy pracę obecnych włodarzy, ale chcemy przewietrzyć samorząd, aby miasto i gmina się rozwijały.

Czy nazwa „Bez układów” ma sugerować, że pozostałe komitety tworzą jakieś koligacje?

Chodzi o to, aby rozbić układy, które są zastane w Myślenicach.

Na przykład?

Uważamy, że ratusz stworzył wokół siebie pewien układ zależności i nadszedł czas, aby miasto oddać mieszkańcom. Chcemy słuchać ich głosu, wciągnąć ich w zarządzanie miastem, dlatego deklaruję utworzenie rady seniorów i rady młodzieżowej. Dzisiaj mieszkańcy mają utrudniony dostęp do władzy. Będziemy starali się organizować nieformalne spotkania z burmistrzem, który ma być widoczny wśród ludzi. Ma chodzić na zakupy, jeździć na rowerze, wychodzić z psem na spacer, a nie siedzieć za biurkiem.

Zapowiada Pani, że szczególnie skupi się na sołectwach, w jaki sposób?

Sołectwa od kilku kadencji były traktowane gorzej niż miasto, które w stosunku do nich rozwijało się dużo szybciej.

Budowa kanalizacji objęła przede wszystkim sołectwa…

Tak, ale mówię o środkach przekazywanych do sołectw, rad sołeckich, czy o kwocie w dyspozycji Budżetu Obywatelskiego. Chcemy wyrównać szanse sołectw w stosunku do miasta.

Uważa Pani, że 4 tygodnie jakie zostały do wyborów to wystarczający czas na to, aby dać się poznać mieszkańcom i przekonać ich do siebie?

To, że kandydatura ogłaszana jest na samym końcu nie oznacza, że nie jest przygotowana i przemyślana. Postępowaliśmy zgodnie z kalendarzem wyborczym. Stawiamy na bezpośredni kontakt.

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o debacie pomiędzy kandydatami. Czy jeśli do niej dojdzie, weźmie Pani w niej udział?

Z góry mówię że tak. Pozostaje do ustalenia forma debaty, ale oczywiście chcę do niej przystąpić.

Jarosław Szlachetka, czy Krzysztof Halek? Który podczas niej będzie trudniejszym przeciwnikiem?

Trzeba traktować wszystkich równo. Mówiąc, że ktoś ma większe lub mniejsze szanse, to tak jakby już wygrał. Nie mówimy o szansach. W wyborach samorządowych każdy głos jest ważny. To od mieszkańców zależy, kto zostanie burmistrzem.

Przewiduje Pani drugą turę?

W pierwszej nie wygramy, wygramy w drugiej.

 

 

Program kandydatki na Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Grażyny Ambroży

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy
- Upublicznienie rejestru zawieranych umów w gminie i jednostkach gminnych, co pozwoli na wprowadzenie przejrzystości w finansach publicznych.
- Organizowanie częstych nieformalnych spotkań z Burmistrzem i Radnymi (Otwarty Urząd).
- Konsultowanie z mieszkańcami ważnych i bezpośrednio ich dotyczących inwestycji.
- Stopniowe oddłużanie Gminy i dążenie do zrównoważonego budżetu.

Mieszkańcy w życiu Gminy
- Powołanie Rady Młodzieżowej i Senioralnej przy Radzie Miasta i Gminy co pozwoli seniorom i młodym ludziom na aktywne uczestnictwo w życiu gminy.
- Zwiększenie środków do dyspozycji Rad Sołeckich i Sołtysów oraz zwiększenie roli Sołtysa jako osoby integrującej lokalne środowisko.
- Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez zintensyfikowanie współpracy oraz pomoc w zdobywaniu środków na nową działalność gospodarczą.
- Doskonalenie idei budżetu obywatelskiego przez stworzenie stałego opartego o proste i przejrzyste kryteria regulaminu, który ma zachęcać do partycypacji w wydatkach Gminy i nie powielać zadań własnych Gminy.
- Wspomaganie Stowarzyszeń aktywnie działających na obszarach wiejskich.

Edukacja i kultura w Gminie
- Zwiększenie ilości świetlic na obszarach wiejskich - „świetlica w każdej wsi”.
- Rozwój potencjału naukowego będzie priorytetem „bo dobra edukacja jest kluczem do lepszej przyszłości” w związku z tym rozwój naukowy i edukacyjny wśród uczniów będzie stawiany na równi ze sportem i kulturą.
- Zwiększenie współpracy Gminy z twórcami, artystami i naukowcami.
- Zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkołach gminnych.

Zdrowie i ekologia
- Znoszenie barier dla osób z niepełnosprawnością.
- Promocja projektów pro-zdrowotnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych.
- Czyste powietrze w Gminie Myślenice – promocja wymiany pieców niskiej jakości, edukacja ekologiczna, zwiększenie zieleni w terenach mocno zabudowanych poprzez wspieranie takich inicjatyw i partycypacja w ich realizacji.
- Poprawa czystości ulic i terenów rekreacyjnych jako wizytówki miasta wpływających na komfort życia i dobre samopoczucie mieszkańców oraz bezpieczeństwo najmłodszych.
- Przygotowanie propozycji kierunków zadań do realizacji przez podmioty pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Poprawa jakości życia w mieście i gminie
- Rozwiązywanie drobnych problemów dnia codziennego które utrudniają życie mieszkańców, a są nie zauważane przez włodarzy gminy czy służby im podległe.
- Budowa parkingów w centrum miasta przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Zracjonalizowanie opłat za wodę i ścieki celem uniknięcia kolejnych podwyżek opłat i abonamentu oraz wyeliminowanie strat które mają duży wpływ na kalkulacje cen wody.
- Gruntowna zmiana sposobu zarządzania w spółce MZWiK mająca na celu poprawię kontaktu i obsługi mieszkańców.
- Dbanie o walory turystyczne i rekreacyjne Gminy poprzez poprawę infrastruktury (przywrócenie funkcjonalności np. Górnego Jazu jako centrum rekreacyjnego, poprawa i modernizacja szlaków turystycznych i krajobrazowych)
- Poprawa oświetlenia na terenie gminy z dużym naciskiem na sołectwa wraz z poprawą bezpieczeństwa na drogach (chodniki , oświetlone przejścia dla pieszych).
- Stworzenie kompleksowego programu zajmującego się udomowionymi zwierzętami w Gminie (chipowanie, sterylizacja i usystematyzowanie oraz od anonimizowanie opiekunów zwierząt).

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)