Jubileusz

Historia „Jedynki” cz.2

Historia „Jedynki” cz.2

Augusta Montleart, Rada Miasta, burmistrz Andrzej Marek od słów przeszli do czynów i w roku 1874 położono kamień węgielny pod budowę nowej szkoły, było to bardzo uroczyste wydarzenie. Inwestycja powstawała bardzo szybko bo już w 1876 nastąpiło poświęcenie budynku, a w 1877 całkowicie zakończono budowę i szkoła zaczęła funkcjonować dla dobra myślenickiej społeczności

W 1909 r. placówka otrzymała imię Juliusza Słowackiego, fakt ten miał miejsce w stulecie urodzin poety. Tablica upamiętniająca to wydarzenie znajduje się na przedniej ścianie budynku.

Na początku swojej historii szkoła dzieliła się na dwie części, szkołę żeńską zajmującą pierwsze piętro budynku i szkołę męską na parterze. Szkoły te były „siedmioklasowe”, dodatkowo w budynku funkcjonowała również Zawodowa Szkoła Dokształcająca. W roku szkolnym 1929 na 1930 nastąpiło połączenie szkoły żeńskiej z męską w Szkołę nr 1 w Myślenicach.

Nadszedł rok 1939, czas wojny i okupacji, tragiczny dla całego kraju i również dla Myślenic. Walka z polskością, naszą kulturą i oświatą nie ominęła również „ Jedynki”. Szkoła została zajęta początkowo na niemieckie koszary, mieścił się w niej również posterunek granatowej policji. Mimo tych niedogodności, co prawda nieregularnie, jednak prowadzono lekcje, odbywały się one zarówno w budynku szkoły jak i poza nią, w ramach tajnego nauczania.

Po zakończeniu wojny szkoła na nowo podjęła swoją edukacyjną misję. W latach 1964-65 budynek przeszedł gruntowny remont, który definitywnie został ukończony w roku 1966. W tym roku placówka została przekształcona w szkołę ośmioklasową. Nadszedł rok 1973 i szkole „stuknęło” 100 lat. Sto lat rzetelnej służby na rzecz myślenickiej oświaty, z okazji tej rocznicy uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą ten fakt.

W roku szkolnym 1978 na 1979 władze oświatowe wprowadziły program szkoły dziesięcioletniej, nie ominęło to również naszej placówki, która została przemianowana na 10-Letnią Gminną Szkołę Zbiorczą. W ciągu ośmiu lat nauki realizowano program edukacyjny przewidziany dla cyklu dziesięcioletniego, jednak w 1984 uznano, że eksperyment się nie powiódł i szkołę zbiorczą rozwiązano, powracając do poprzedniej nazwy i ośmioklasowego systemu nauczania. Kolejną ważną datą w dziejach „ Jedynki” jest rok 1999. Wtedy to właśnie przestaje istnieć Szkoła Podstawowa nr 1, a w jej miejsce, w wyniku kolejnej reformy oświaty, powstaje Gimnazjum nr 1. W roku 2001 szkoła przechodzi kolejny remont i zostaje rozbudowana, poprawia to zdecydowanie warunki nauki i stwarza nowe możliwości. W 2014 grono nauczycielskie i uczniowie z udziałem władz gminy świętują kolejną rocznicę, 140 lat wspaniałej historii i 15 lecie działalności gimnazjum. 2017 rok to kolejny rok zmian w szkole spowodowanych reformą oświaty. Właśnie w tym roku, decyzją władz miasta „Jedynka” staje się „Dwójką”. Zostaje odziałem filialnym Szkoły Podstawowej nr 2.

Decyzja ta jest dla większości rodziców, uczniów i nauczycieli nie do końca zrozumiała, jednak obowiązuje. Wydawać by się mogło że w tym momencie kończy się historia szkoły, jednak jak się okazuje historia, jak to w przysłowiu, kołem się toczy. Rok 2019 przyniósł, a właściwie otwiera kolejny rozdział w historii „Jedynki”. Właśnie, z inicjatywy nowych władz Myślenic, toczą się konsultacje społeczne mające na celu powrót zasłużonej szkoły na mapę miasta. Wiele wskazuje na to, że historia tu przedstawiona będzie miała dalszy ciąg.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu.