Historia koronacji Myślenickiej Pani

„Pogodny poranek 24-go sierpnia 1969 r. zastał wielkie tłumy ludzi zgromadzonych wokół parafialnego kościoła. W dni poprzednie padał deszcz, dopiero 22 i 23 sierpnia pogoda się poprawiła, ale w sobotę 23 było pochmurno i trochę padało. To, że w dniu koronacji od wczesnych godzin rannych była piękna, słoneczna pogoda, to był wyraźny znak, że Matka Boża Myślenicka Pani jest wśród nas”.

Cytat za ks. Michał Piela SDS. „Historia parafii pw. NarodzeniaNajświętszej Maryi Panny w Myślenicach” s. 562

Nadszedł wielki dzień, dzień na który wszyscy czekali, niedziela 24 sierpnia 1969 roku, dzień koronacji Matki Bożej Myślenickiej.

Pierwotnie msza koronacyjna miała się odbyć na stokach góry plebańskiej, jednak władze PRL nie wydały zezwolenia na tą lokalizację. Ksiądz proboszcz Józef Bylica postanowił, że uroczystość odbędzie się przy kościele. Ołtarz, ustawiony specjalnie na tę okazję, skonstruowanym podium, był dobrze widoczny dla wszystkich wiernych, nawet dla tych, którzy stali na Placu Kilińskiego oraz przy strażnicy w Śródmieściu.

24 sierpnia o godzinie dziesiątej wierni, biskupi, duchowieństwo, górale z orkiestrą powitali kardynała Karola Wojtyłę, Metropolitę Krakowskiego. Powitanie było bardzo krótkie i zaraz po nim wyruszyła uroczysta procesja do ołtarza koronacyjnego.

Polowa msza koronacyjna zgromadziła dziesiątki tysięcy wiernych i ponad stu księży. Celebrował ją arcybiskup Antoni Baraniak z Poznania a około dwudziestu biskupów z całego kraju współcelebrowało uroczystość. W czasie mszy kardynał Karol Wojtyła w obecności biskupów Jerzego Ablewicza i Franciszka Jopa dokonał koronacji i wygłosił homilię. W kazaniu kardynał Karol Wojtyła porusza wiele wątków. Swoją homilie rozpoczął od odwołania się do treści obrazu, następnie skupił się na samym Cudownym Wizerunku i przekazie jaki on zawiera dla wszystkich wiernych, w homilli nie zabrakło również wątków milenijnych związanych z 1000-leciem chrztu Polski. Na koniec metropolita krakowski wyraził życzenie i nadzieję, aby Sanktuarium Maryjne w Myślenicach było źródłem żywej wiary i centrum kultu Maryjnego.

Uroczystości miały charakter w spokojnego, modlitewnego skupienia. Mimo tak ogromnej ilości wiernych całość przebiegła w należytym porządku i bez najmniejszych niepokojów. Nad przebiegiem uroczystości czuwał komentator benedyktyn z Tyńca ojciec Leon Knabit.

Na zakończenie uroczystości odbyło się złożenie hołdu Ukoronowanej Matce Bożej, Pani Myślenickiej. Hołd oraz wota złożyły przybyłe delegacje parafii Ziemi Myślenickiej. Następnie dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej wielki dzień. W niedzielne popołudnie ksiądz biskup Julian Grobicki odprawił uroczyste nieszpory, po których nastąpiło procesyjne wniesienie do kościoła ukoronowanego obrazu. Zgromadzeni wierni jeszcze do późnych godzin nocnych trwali w modlitewnym skupieniu zarówno przed Cudownym Wizerunkiem Myślenickiej Pani, jak również na dziedzińcu kościelnym.

Wielka chwila koronacji Obrazu Matki Bożej była niezwykłym wotum dziękczynnym za Jej wielowiekową obecność i opiekę nad wiernymi i Myślenicami.

Jeszcze tego samego roku kardynał Karol Wojtyła odwiedził myślenickie sanktuarium. Było to 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia…

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.