Historia Myślenic - historią nas wszystkich

Historia Myślenic - historią nas wszystkich

Historia naszego miasta to historia nas wszystkich, ciąg zdarzeń, które w pewien sposób ukształtowały nasze miasto i sprawiły że Myślenice i myśleniczanie postrzegani są przez ich pryzmat.

O historii zazwyczaj pamiętamy i staramy się pamiętać o rocznicach doniosłych zdarzeń, które tutaj miały miejsce. Takim niezwykle ważnym wydarzeniem jest Jubileusz 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Myślenickiej.

Cieszcie się Myślenice macie czym koniecznie. Oto was Matka Boża nie opuści wiecznie Podajcie się w obronę Jej się poruczając. I nas wszystkich modlitwy ku temu przyłączając. Aby ktokolwiek jedno tej Panny pomocy Wzywa: był uczestnikiem swych próśb z boskiej mocy. XVII wieczny hymn ku czci Matki Bożej Myślenickiej.

Zanim jednak znajdziemy się w roku 1969 musimy cofnąć się aż do wieku XVII. Właśnie w wieku XVII rozpoczął się jeden z rozdziałów historii miasta, Obraz znajdujący się w mieszkaniu na Górnej Wsi zostaje uznany za cudowny. Już sama historia obrazu wydaje się być cudowna, bowiem koleje losu jakie przechodził aby znaleźć się w naszym Sanktuarium, nosiły w sobie pierwiastek nadprzyrodzony. Cuda jakie działy się za wstawiennictwem Pani Myślenickiej rozsławiały miasto i były przyczyną licznych pielgrzymek.

Wzmocnieniem kultu Matki Bożej w owym czasie była budowa kaplicy która została Jej poświęcona. Fundatorem był hetman wielki koronny i kasztelan krakowski Stanisław Koniecpolski. Hetman Stanisław Koniecpolski to znamienita postać w XVII wiecznej historii Polski, o jego niezwykłych wyprawach wojennych głośno było w ówczesnej Europie. Podobnie jak miasto, tak i parafia oraz kościół bardzo ucierpiały w wyniku najazdu Szwedów, którzy spalili kościół wraz z kaplicą. Jednak dzięki ofiarności i poświęceniu myśleniczan udało się świątynię odbudować. Wielki kult Matki Bożej Myślenickiej trwał aż do drugiej połowy XVIII wieku, później nabrał bardziej lokalnego charakteru, ponieważ pątników zaczął coraz bardziej przyciągać klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Do dziś trwa dyskusja na temat podobieństw obrazów kalwaryjskiego i myślenickiego, historycy sztuki twierdzą, że z dużą pewnością można powiedzieć, że artysta malujący obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej został zainspirowany obrazem Pani Myślenickiej. Mimo bliskości klasztoru w Kalwarii, kult Matki Bożej Myślenickiej rozwijał się w Myślenicach i okolicach cały czas. Wzmagały go liczne świadectwa cudownych uzdrowień oraz wielu łask otrzymywanych za sprawą orędownictwa Myślenickiej Pani.

Matka Boża wspomagała i nadal wspomaga tych , którzy się do niej uciekają, widoczne to było szczególnie w trudnych latach zaborów oraz w czasie I i II wojny światowej. W czasie I wojny na naszym terenie ma miejsce wydarzenie nazwane później „ cudem nad Rabą”. W wyniku tego wydarzenia załamała się ofensywa wojsk rosyjskich na froncie wschodnim.

Przez te lata i właściwie wieki cudów dochodzimy do roku 1964 kiedy to w Warszawie ks. prof. Bolesław Przybyszewski na prośbę arcybiskupa Karola Wojtyły i proboszcza Józefa Bylicy przygotowuje opracowanie „ Historia i cześć obrazu MB Myślenickiej”. Opracowanie jest niezbędne do tego aby arcybiskup Karol Wojtyła mógł wnieść prośbę do kapituły watykańskiej o zezwolenie na koronację papieskimi koronami obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Prośba zostaje wniesiona 29 sierpnia 1964 roku. Radosna wiadomość dotarła do Myślenic z datą 22.01.1967 r.

Dekret zezwalający na koronację podpisuje kardynał Paweł Marella. Parafia i otoczenie zaczyna przygotowania do uroczystości z niebywałym zaangażowaniem, zostaje powołanych 9 sekcji mających zająć się przygotowaniem uroczystości. 5 lipca 1969 roku odczytany zostaje list pasterski kardynała Karola Wojtyły we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej. Podaje on, że będzie to 101 koronacja koronami papieskimi obrazu Matki Bożej w Polsce. 24 sierpnia 1969 roku w niedzielę nadchodzi długo oczekiwany dzień…

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.