Historia zatoczyła koło. Pieniądze z kwesty na pomoc szpitalowi

Historia zatoczyła koło. Pieniądze z kwesty na pomoc szpitalowi

Jak pisaliśmy w artykule „Koronawirus to nie pierwsza próba” w 13 numerze Gazety Myślenickiej, epidemie na przestrzeni wieków były niestety zjawiskami, które zawsze niosły za sobą śmierć i strach.

Wymuszały również działania, mające na celu zminimalizowanie ich skutków i pomoc tym, którzy byli w tym czasie w największej potrzebie. Podobnie dzieje się i w dobie koronawirusa. Tylko wzajemna pomoc i współdziałanie może zminimalizować skutki epidemii i przyspieszyć jej zakończenie.

W związku z zaistniałą sytuacją Fundacja Rozwoju Regionu Myślenickiego postanowiła przekazać środki zebrane w czasie kwesty 1 listopada na pomoc dla myślenickiego szpitala.

Przypomnijmy: pieniądze w kwocie 16 tys. 879 zł zebrano na ratowanie cmentarza cholerycznego. Decyzję o przekazaniu środków podjął Prezes FRRM Franciszek Piwowarczyk w imieniu zarządu fundacji, po wcześniejszej konsultacji ze współorganizatorami kwesty: Joanną Kazanecką koordynatorką , przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Myślenice oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Na rzecz Bezpieczeństwa w Powiecie Myślenickim Stanisławem Skałką.

Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło i pieniądze mające upamiętnić jedną epidemię, zostaną przekazane na pomoc w zminimalizowaniu innej, równie niebezpiecznej.

Absolutnie nie oznacza to jednak rezygnacji z działań mających na celu podniesienie z ruin Cmentarza Epidemicznego na Bukówce. Powzięte zostały już konkretne działania Fundacji w porozumieniu z władzami lokalnymi i architektem miejskim. Niedawna wizyta na miejscu cmentarza, inicjatorów akcji oraz wiceburmistrza Mateusza Sudra i późniejsze rozmowy na ten temat są zdecydowanym sygnałem, że działania będą kontynuowane. W niedługim czasie przed cmentarzem planowane jest ustawienie tablicy informującej o specyfice miejsca i jego historii.

Władze Fundacji i inicjatorzy ratowania cmentarza mają nadzieję, że wyjątkowa sytuacja, której nikt nie był w stanie przewidzieć, jedynie opóźni, ale nie zatrzyma tych potrzebnych działań, a Myśleniczanie 1 listopada, w czasie tegorocznej kwesty, swoimi datkami potwierdzą słuszność podjętej decyzji o pomocy dla szpitala.

 

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.