III Turniej Jednego Wiersza

26 czerwca 2008 Wydanie 22/2008
III Turniej Jednego Wiersza
Uczestnicy turnieju wraz z jury

"...Bo cóż jest wiersz, jeśli nie ozdobą będącą znakiem śmiertelnych zapasów tego co jest odwieczne z tym co jest chwilowe znikomej perły z odwiecznym ołtarzem..."

Jarosław Iwaszkiewicz

W piątkowe popołudnie 13 czerwca w myślenickim Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” odbył się III Turniej Jednego Wiersza o „Myślenicki Laur”. Turniej ten nawiązuje do najstarszych tradycji spotkań poetyckich w Polsce, zapoczątkowanych w 1966 r. przez Krzysztofa Miklaszewskiego.

W Turnieju mógł uczestniczyć każdy, kto odważył się zaprezentować publicznie, w obecności jury jeden wiersz własnego autorstwa. Autor miał zgłosić swoje uczestnictwo na dzień przed turniejem w siedzibie „Domu Greckiego” oraz przedłożyć egzemplarze maszynopisu proponowanego przez siebie wiersza.

W III Turnieju Jednego Wiersza wzięło udział 13 uczestników: 6 osób dorosłych i 7 osób ocenianych przez jury w kategorii młodzieży (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Wiersze oceniało jury w składzie: przewodnicząca - Justyna Trembecka, związana z Formacją Artystyczną „Szesnaście” przy Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie, Magdalena Sokołowska-Gawrońska – aktorka, absolwentka krakowskiej PWST, Piotr Oprzędek – członek Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie, Jan Koczwara - wieloletni dyrektor Ośrodka Kultury w Myślenicach, inicjator Nocy Poetyckich.

Najlepszy - zdaniem jury utwór w kategorii osób dorosłych zaprezentował Krzysztof Martwicki – fotograf, od lutego mieszkaniec Myślenic, który przybył do naszego miasta z Warszawy. On odebrał statuetkę „Myślenickiego Lauru”. Zwycięski utwór to „Bardzo smutny wiersz retro”. Uznanie w oczach jury znalazły także utwory autorstwa Doroty Kamińskiej z Myślenic (bez tytułu) oraz Elżbiety Guśpiel z Pcimia (wiersz „A jednak zazdroszczę”), którym przyznano wyróżnienia.

Zdobywczynią „Myślenickiego Lauru” wśród młodzieży została Aleksandra Zielińska – uczennica I klasy Gimnazjum nr 1 w Myślenicach za „Smutny monolog o prawach, dorosłych, miłości…”. Jury w tej kategorii również przyznało dwa wyróżnienia. Otrzymały je Małgorzata Górka – uczennica I klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach (bez tytułu) oraz Marzena Ćwierz – uczennica II klasy Gimnazjum nr 3 w Myślenicach za wiersz „Dzień dobry…”. Aleksandra Zielińska oprócz komplementów za wyobraźnię i wrażliwość otrzymała także od jurorów specjalne wyróżnienie „Muzy wieczoru” za interpretację i prezentację swojego utworu publiczności. Nagrodzeni oprócz ceramicznych statuetek autorstwa E. i J. Budzowskich oraz dyplomów ufundowanych przez organizatora Turnieju – Muzeum regionalne „Dom Grecki” otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Piękną oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Noro Lim.

Bożena Kobiałka