Inauguracyjna sesja w Dobczycach

Sesję rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego oraz odegranie hejnału Miasta, a do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadziła radna seniorka. Po wręczeniu im zaświadczeń Państwowej Komisji Wyborczej, radni elekci oraz burmistrz Marcin Pawlak złożyli uroczyste ślubowanie