Jubileusz

Inicjatywa budująca wspólnotę

Inicjatywa budująca wspólnotę

To już sześć lat działalności Klubu Gazety Polskiej, inicjatywy oddolnej, założonej przez lokalnych patriotów. Jak dotąd lokalne media w żaden sposób nie zainteresowały się tym rodzajem działalności, mimo iż do Myślenic przyjeżdżały takie osobistości jak: Beata Szydło, Andrzej Duda, Piotr Gliński czy Witold Gadowski. Czym zajmuje się Klub Gazety Polskiej i w jaki sposób powstał nasz myślenicki oddział


Pierwsze Kluby Gazety Polskiej powstały w latach 90-ych przy Gazecie Polskiej - ogólnopolskiej redakcji o charakterze niepodległościowym, która wydaje tygodnik Gazeta Polska, dziennik Gazeta Polska Codziennie i miesięcznik Nowe Państwo. Od 2013 r. działa przy niej również TV Republika. Działalność klubów nasiliła się po 10 kwietnia 2010 r., kiedy miała miejsce Katastrofa Smoleńska - największa tragedia w nowożytnej historii naszego narodu, w której zginęło 96 wybitnych Polaków z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Obecnie po całej Polsce jest rozsianych ponad 400 klubów. Ich zasięg nie ogranicza się tylko do Polski. Powstają tam, gdzie są Polacy - patrioci. Za granicą jest ich blisko 60.

W lutym 2013 r. w Domu Parafialnym w Myślenicach odbyło się pierwsze otwarte spotkanie inaugurujące działanie klubu z ówczesnym posłem na Sejm RP Antonim Macierewiczem. Inicjatorem założenia Klubu Gazety Polskiej w Myślenicach był obecny burmistrz Jarosław Szlachetka. Zaprosił on do tego przedsięwzięcia kilka osób, które pozytywnie rozpatrzyły jego propozycję. Członkami założycielami KGP byli: Mirosław Fita, Zbigniew Marek, Grzegorz Ostafin, Andrzej Pawłowski, Michał Rudkowski, Zbigniew Serafin, Andrzej Synowiec i Jarosław Szlachetka. - Jak wracaliśmy z wyjazdu na kolejną rocznicę 13 grudnia, zrodziła się taka myśl w autobusie w gronie kilku osób, że może spróbujemy założyć ten klub. Dlatego bardzo się ucieszyłem, jak otrzymałem zaproszenie na takie spotkanie organizacyjne od pana Jarosława Szlachetki. Był on jednym z działaczy PiS, człowiekiem 30-letnim, bardzo dynamicznym i budzącym nadzieję. Zgodziłem się więc na to spotkanie. Przyszło kilka osób i podjęliśmy taką decyzję, że zakładamy klub. Miało to miejsce na przełomie 2012/2013 r.- opowiedział Michał Rudkowski, przewodniczący KGP w Myślenicach.

Kluby Gazety Polskiej są przede wszystkim inicjatywą budującą wspólnotę, która daje szansę aktywności wszystkim chętnym chcącym budować środowisko patriotyczne w swoim miejscu zamieszkania. Do głównych zadań KGP należy: krzewienie patriotyzmu, dbałość o polski interes narodowy i suwerenność państwową, opieranie się na wartościach chrześcijańskich, animacja i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, przeciwstawianie się wszelkim formom totalitaryzmu, rozwijanie swobodnej debaty i popieranie mediów niezależnych.

Obecny zarząd KGP Myślenice: Michał Rudkowski (przewodniczący od lipca 2017r.), Andrzej Pawłowski (wiceprzewodniczący), Mirosław Fita (skarbnik). W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywają się robocze spotkania klubowiczów, a średnio raz na miesiąc organizowane są spotkania otwarte, które dzięki uprzejmości Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbywają się zazwyczaj w Domu Parafialnym. Działalność KGP w Myślenicach finansowana jest z dobrowolnych składek członków i dzięki różnorodnej pomocy licznych sympatyków. Klub posiada swój kanał YouTube - Myślenicki Klub Gazety Polskiej, gdzie cyklicznie zamieszcza nagrania ze spotkań z gośćmi.

Maria Gaczyńska