Integracja poprzez wspólne kolędowanie

Edukacja 23 stycznia 2018 Wydanie 3/2018
Integracja poprzez wspólne kolędowanie

Podczas spotkania integracyjnego najpiękniejsze kolędy śpiewały dzieci z Przedszkola Samorządowego wraz z wychowankami Środowiskowego Domu Samopomocy „Kolonia”

Wspólne kolędowanie będące podtrzymaniem świątecznej tradycji odbyło się 12 stycznia w w Przedszkolu Samorządowym w Lubniu. Na zaproszenie przedszkolaków odpowiedzieli niepełnosprawni członkowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniu „Kolonia” wraz z opiekunami.

W tym dniu dzieci z grupy” Motylki” pod okiem wychowawcy Ewy Zborowskiej zaprezentowały krótką inscenizację pt „ Do Betlejem”. Jak zapowiadają wychowawczynie, podobne spotkanie odbędzie sie za rok.