Na Górnym Przedmieściu inwestują w informatykę

Na Górnym Przedmieściu inwestują w informatykę
W miejsce baraku z dawną salką gimnastyczną między budynkiem głównym, a halą sportową powstanie nowy gmach. Od poniedziałku trwa rozbiórka starego budynku Fot. Rafał Podmokły

Do końca roku przy Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego na Górnym Przedmieściu powstanie nowy budynek. Znajdą się w nim pracownie dla klas informatycznych. To najpopularniejszy kierunek w placówce, a sukcesy absolwentów utwierdzają dyrektora Jerzego Cachla, że w informatykę warto inwestować

Starostwo powiatowe podjęło decyzję o rozbudowie Zespołu Szkół na Górnym Przedmieściu. Powstanie nowy budynek w miejsce baraku z dawną salką gimnastyczną między budynkiem głównym a halą sportową. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 12 lutego, a realizację budowy zaplanowano do końca tego roku.

Placówka na Górnym Przedmieściu to nie tylko szkoła średnia. To także depozyt i testament jednego z najbardziej zasłużonych synów ziemi myślenickiej - senatora Andrzeja Średniawskiego. Powstała, by dać szansę kształcenia dzieciom rolników. Przez wiele lat funkcjonowała głównie jako szkoła rolnicza. Działała nawet w okresie okupacji hitlerowskiej. Zmieniały się czasy i szkoła elastycznie dostosowywała się do nich, otwierając nowe kierunki kształcenia. Przez wiele lat dominującym zawodem w „Średniawskim” była gastronomia. Dziś nadal jej priorytetem jest kształcenie młodzieży z okolicy i stwarzanie jej dobrego startu w dorosłe życie, ale dominującym profilem stała się informatyka. Najwięcej jej uczniów wybiera ten kierunek, a sukcesy absolwentów utwierdzają dyrektora Jerzego Cachla, że w informatykę warto inwestować.

To dla informatyków zatem będzie przede wszystkim przeznaczony nowy obiekt wraz z 7 nowocześnie wyposażonymi pracowniami. W sumie powierzchnia budynku będzie liczyła 760m2. Obok 7 sal powstaną węzły sanitarne. Budowa będzie rozłożona na dwa etapy. Pierwszy już się rozpoczął - jest to rozbiórka starego budynku (w którym w ostatnich latach mieściła się pracownia językowa i salka do zajęć w małych grupach) oraz przygotowanie placu budowy. Drugi etap to budowa właściwa.

W odpowiedzi na przetarg na wykonanie tego zadania wpłynęło 9 ofert. Wygrała firma „Majer” z Krakowa, która zrealizuje je za 1.696.394,88 zł. Inspektorem nadzoru budowy został Janusz Choma, który nadzorował też budowę hali sportowej przy Zespole Szkół.

Na uroczyste podpisanie umowy do szkoły przybyli starosta Józef Tomal i wicestarosta Tomasz Suś, a umowę podpisali dyrektor Jerzy Cachel i wykonawca Piotr Majerski. Starosta poinformował, że zapotrzebowanie na tę rozbudowę dyrektor Jerzy Cachel zgłosił trzy lata temu. Szkoła od wielu lat boryka się problemami lokalowymi, a budowa hali sportowej, chociaż rozwiązła wiele problemów tej placówki, to jednak nie zaspokaja wszystkich potrzeb.

Dodatkowym argumentem za rozbudową jest obecna reforma oświaty, która już w przyszłym roku wprowadzi do szkoły na 5 lat kształcenia podwójny rocznik absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej. Na dodatek reforma i tendencje we współczesnej oświacie dążą do jednozmianowości, co w przypadku obecnych warunków lokalowych w placówce nawet nie może być marzeniem. Dlatego ta rozbudowa - jak mówił starosta - stała się koniecznością. Dodał też, że będzie to ukoronowanie 80-lecia istnienia szkoły i starań wieloletniego już dyrektora Jerzego Cachla o podniesienie jej do należnego poziomu, godnego fundatora Andrzeja Średniawskiego, w środowisku współczesnej myślenickiej oświaty. Przypomniał, że owocem zabiegów dyrektora jest m. in. nowoczesne zaplecze sportowe z halą, boiskiem i siłownią zewnętrzną oraz modernizacja bazy edukacyjnej, a przede wszystkim systematyczne podnoszenie jakości nauczania oraz elastyczne dostosowywanie profilu kształcenia do aktualnych potrzeb.

Już dziś szkoła ma konkurencyjną ofertę w stosunku do informatycznych szkół krakowskich, a rozbudowa znacznie poprawi tę jakość. Podkreślał, że obecnie informatyka jest bardzo potrzebną dziedziną, a informatycy są poszukiwani na rynku pracy.

Tomasz Suś przedstawił stanowisko Rady Powiatu. Komisja edukacji była zgodna co do tego, że warto zainwestować w Średniawskiego i podjąć decyzję o rozbudowie szkoły. Wszyscy chcieli poprawić warunki jej pracy. Podczas głosowania nie było co prawda jednomyślności, ale była zdecydowana większość potrzebna do podjęcia tej decyzji. Dodał, że wydatki na oświatę i ochronę zdrowia to najpoważniejsze pozycje w budżecie powiatu.

Jerzy Cachel dziękował starostwu i Radzie Powiatu za podjęcie tej decyzji. Podkreślał, że ma świadomość, iż nie była to łatwa decyzja, bo duże potrzeby mają wszystkie szkoły. Jako argument za decyzją o rozbudowie tej właśnie szkoły podał jej znaczenie nie tylko dla młodzieży całego powiatu, ale też dla mieszkańców dzielnicy - Górnego Przedmieścia, nie tylko jako miejsca kształcenia, ale też jako ośrodka organizującego życie kulturalne i sportowo-rekreacyjne.

Obecni zgodnie podkreślali, że w związku z reformą szkolnictwa i powrotem do cztero- i pięcioklasowych szkół średnich oraz tendencją rozwijania szkolnictwa zawodowego, przed wszystkimi szkołami, a także samorządem powiatu stoją bardzo poważne wyzwania.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)