Inwestycje drogowe

Region 10 września 2019 Wydanie 33/2019
Inwestycje drogowe
Od lewej: Paweł Pietrzak, Tomasz Sólnica, Jarosław Szlachetka i Władysław Kurowski na odnowionej drodze w Jaworniku Fot. M. Stoszek

Systematycznie prowadzone są prace związane z modernizacją dróg gminnych. Zakończony został remont drogi w Jaworniku, na ukończeniu jest modernizacja drogi w Krzyszkowicach.

Jawornik

Remont prowadzony był na odcinku 369 metrów i kosztował 295 tys. zł. Położona została nowa nakładka asfaltowa, utwardzono pobocza, zamontowano przepusty i umocniono rowy. Prace prowadzone były z dofinansowaniem 50% z funduszu na poprawę dojazdu do pól i gospodarstw rolnych. Wykonawcą była firma PolBruk z Myślenic, a odbioru drogi dokonano 5 września.

Krzyszkowice

Taki sam zakres prac obejmuje dobiegający końca remont drogi w Krzyszkowicach na odcinku 974 mb. Do wykonania pozostało oznakowanie poziome i pionowe oraz umocnienie rowów. Zakończenie prac planowane jest jeszcze na ten miesiąc.

Koszt inwestycji to 1mln 370 tys. zł, z czego na ok. 65% kosztów kwalifikowanych gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace prowadzi firma Eurovia Polska.