Inwestycje drogowe w powiecie i ich dofinansowanie

Poprawa powiązań komunikacyjnych zachodniej części powiatu myślenickiego z siecią dróg regionalnych poprzez wykonanie chodników i przebudowę nawierzchni w miejscowościach Bysina i Jasienica o łącznej długości 2130 m.