Inwestycje i plany dla Zawady

Inwestycje i plany dla Zawady
Fot. Marek Stoszek

Na zebraniu wiejskim w Zawadzie w sobotę 2 marca burmistrz Jarosław Szlachetka przedstawił planowane inwestycje, a mieszkańcy zgłaszali swoje najpilniejsze potrzeby

Burmistrz zaznaczył, że mimo trudnej sytuacji finansowej, ostatnio w szkole w Zawadzie zostały wymienione rynny oraz wyremontowano łazienki. Planowana jest również budowa boiska przy szkole, a ponadto zakup samochodu dla miejscowej jednostki OSP i dofinansowanie orkiestry z środków Ministerstwa Kultury. Kolejne projekty to budowa strefy aktywności dla dzieci i dorosłych oraz program wymiany pieców. Bardzo ważną inwestycją, na którą Gmina Myślenice przeznaczy część środków, jest budowa odcinka chodnika współfinansowana ze Starostwem Powiatowym. Burmistrz poinformował również, że w tym roku nie będzie podwyżki opłat za wywóz śmieci. Omówił też korzyści dla całego regionu, jakie niesie za sobą planowana budowa i uruchomienie połączenia kolejowego z Krakowem.

Gospodarzami zebrania mieszkańców Zawady byli burmistrz i sołtys Irena Chlebda. Przybyli na nie ponadto starosta Józef Tomal, wiceburmistrz Mateusza Suder, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Ambroży, radny Piotr Motyka oraz przewodniczący rady sołeckiej Marian Węgrzyn.

Mieszkańcy przedstawiali swoje potrzeby i zgłaszali uwagi. Piotr Sikora pytał o możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej tych części wsi, które do tej pory nie mogą korzystać z sieci. Proszono o przedłużenie powstającego chodnika w kierunku Sieprawia. Zgłaszano dzikie wysypiska w przysiółkach Zawady i niedostateczną lub nie zawsze dobrze funkcjonującą komunikację świadczoną przez firmy przewozowe. Mieszkańcy pytali również czy zostaną ponownie uruchomione poradnie endokrynologiczna i diabetologiczna w Myślenicach.

Kończąc zebranie, burmistrz Jarosław Szlachetka i przewodniczący rady sołeckiej Marian Węgrzyn zaapelowali do mieszkańców o udział w zbliżających się wyborach sołtysów i do rad sołeckich.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.