Akcja

Jak hartował się OREW

Jak hartował się OREW

Historia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego bierze swój początek od zdeterminowanych rodziców dzieci niepełnosprawnych z poszczególnych gmin powiatu myślenickiego, którzy postanowili wziąć sprawy dzieci w swoje ręce. Pragnęli zapewnić im możliwość nauki, rehabilitacji, umożliwiając przez to zdobycie względnej samodzielności. Tak zawiązało się Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach

Jako swój cel i misję uważają dbanie o godność ludzką, miejsce osób niepełnosprawnych w rodzinie i wśród innych ludzi oraz wspieranie ich rodzin, aby były w stanie sprostać trudnym sytuacjom.

Działają na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Na bazie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach w 2003 roku powołano do życia Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. W dniu 1 stycznia 2004 roku 18 wychowanków rozpoczyna obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W miarę trwania instytucji rośnie liczba dzieci korzystających z ośrodka i w roku szkolnym 2012/13 jest to już 88 wychowanków oraz 75 dzieci w oddziale Wczesnego Wspomagania. Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia i podopiecznego niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie – takie cele stawia sobie ośrodek. Oddział Wczesnego Wspomagania, który jest częścią OREW-u zajmuje się wielokierunkowym oddziaływaniem skierowanym na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe.

Od 2010 roku istnieje również Oddział Wsparcia dla Dorosłych który jest placówką wsparcia dziennego dla osób dorosłych czyli ponad 25 letnich z upośledzeniem umysłowym. Uczestnikami zajęć są osoby dorosłe, które ze względu na poziom niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej. Stałą kadrę oddziału wsparcia stanowią: terapeuci, rehabilitant, opiekun osoby niepełnosprawnej, psycholog, logopeda, koordynator - kierownik oddziału.

W 2013 roku oddział zmienił swoją siedzibę . Do listopada 2013r siedziba Oddziału Wsparcia mieściła się w Myślenicach, ul. Żwirki i Wigury 8. Zajęcia odbywały się na parterze wolnostojącego domu, o powierzchni ok. 130 m2. Od grudnia 2013 roku Oddział Wsparcia miała swoją siedzibę w budynku Żłobka Samorządowego, os. 1000-lecia 18a. Zaś od sierpnia 2017r. mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zdrojowej 14. Lokal o powierzchni ok. 350m2 składa się z sal terapeutycznych, sali rehabilitacyjnej, gabinetu psychologa, logopedy, biura, łazienek, zaplecza socjalnego, szatni i wózkowni. Uczestnicy mają także do dyspozycji ogródek a komfort pracy znacznie się poprawił . Od 1 grudnia 2016r. Oddział Wsparcia zmienił nazwę na Środowiskowy Dom Samopomocy „Magiczny Dom”, gdzie odbywają się zajęcia terapii zajęciowej, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego i logopedycznego.

Rafał Podmokły Rafał Podmokły Autor artykułu

Dziennikarz, meloman, biblioman, kolekcjoner, chodząca encyklopedia sportu. Podobnie jak dobrą książkę lub płytę, ceni sobie interesującą rozmowę (SPORT, KULTURA, WYWIAD, LUDZIE).