Jak rozmawiać o podejrzeniu przemocy?

Zjawisko przemocy jest powszechne. Narażone mogą być na nią dzieci w każdym wieku i w każdym miejscu, w którym przebywają. Jednak dzięki szybkiej interwencji możemy przeciwdziałać jej eskalacji i ochronić nasze dzieci. Co robić, gdy podejrzewamy, że dzieje się coś złego?

 

- na to pytanie odpowiada Beata Wójtowicz, biegły sądowy i psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

 

Gdy podejrzewamy przemoc, to przede wszystkim słuchajmy naszego dziecka. Poświęćmy czas tylko dla niego. W trakcie wspólnej zabawy, aktywności zachęcajmy do rozmowy, zaczynając od tematów interesujących dziecko (np. ulubione gry, filmy, itp.) stopniowo próbując zachęcić do mówienia o uczuciach i jego doświadczeniach.

Nie naciskajmy, dajmy dziecku czas, podążajmy za nim, okazujmy akceptację i wsparcie umacniając je w przekonaniu, że zawsze może liczyć na naszą pomoc. Zwróćmy się do wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego i opowiedzmy o tym, co nas niepokoi: zmianach w zachowaniu (np. „stało się smutne i przygnębione”), pojawieniu się problemów w nauce (np. „nie może się skupić i nie pamięta nic z lekcji”), wycofaniu z aktywności (np. „nie chce chodzić na zajęcia sportowe”). Wspólnie razem z pewnością znajdziemy rozwiązanie.

Z pomocy psychologa mogą Państwo również skorzystać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach. Poradnia aktywnie włącza się w działania mające na celu ochronę dziecka przed krzywdzeniem, m.in. prowadząc warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Dla przykładu, podczas konferencji zorganizowanej pod koniec listopada ubiegłego roku przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum pt. „Ochrona dziecka przed przemocą” przeprowadziłam cieszące się zainteresowaniem warsztaty nt. „Rozmowa z rodzicami o podejrzeniu przemocy”. Więcej informacji dotyczących tego wydarzenia jest dostępnych na stronie poradni www.poradniamyslenice.pl oraz Centrum Ochrony Dziecka www.cod.ignatianum.edu.pl.