Jak zacząć? Centrum Transferu Technologii

Jak zacząć? Centrum Transferu Technologii
Ryszard Tadeusiewicz Naukowiec AGH, absolwent myślenickiego LO

W zeszłym tygodniu zapoczątkowałem cykl felietonów tekstem zatytułowanym „Myślenicka Krzemowa Dolina?” sygnalizując możliwość rozwijania w naszym mieście różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, których bazą będą wyniki badań naukowych, prowadzonych w pobliskim Krakowie.

W szczególności moja uczelnia, Akademia Górniczo-Hutnicza, jest silnym ośrodkiem badawczym działającym na styku nauki i praktyki gospodarczej.  Zakres naszej działalności pokrywa bardzo szerokie spektrum  specjalności – od nauk o Ziemi,  poprzez zagadnienia eksploatacji i przetwórstwa surowców, innowacyjnych materiałów do ochrony środowiska, informatyki, robotyki i fizyki.

Nasi naukowcy pracują w tak ciekawych dziedzinach, jak m.in. innowacyjne materiały dla transplantologii, zastosowania informatyki w medycynie, odnawialne źródła energii i wiele innych. W wyniku realizacji prac badawczych prowadzonych przez naukowców powstają nowe, często bardzo innowacyjne technologie,  znajdujące zastosowanie w praktyce gospodarczej. Wiele z nich uzyskuje ochronę w formie patentu albo tak zwanego wzoru użytkowego. W zeszłym roku ja sam uzyskałem (jako współautor) patent krajowy a potem patent Unii Europejskiej na zbudowany we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym automat do skaryfikacji i oceny witalności żołędzi, dzięki któremu będzie można uzyskiwać więcej wartościowych sadzonek dębów.

Wykorzystanie wartości intelektualnych, powstających na uczelniach, jest możliwe i celowe, ale musi być przeprowadzone zgodnie z normami prawnymi. Na ogół tych uregulowań prawnych, dotyczących Ochrony Własności Intelektualnej, nie znają ani tworzący wynalazki uczeni, ani chcący te wynalazki wdrożyć do praktyki przedsiębiorcy. Na szczęście na uczelniach istnieją Centra Transferu Technologii, pomagające w sformułowaniu odpowiednich umów, w uzyskaniu odpowiedniego dofinansowania (są takie możliwości), a także w bieżącej współpracy na linii uczelnia – przedsiębiorstwo. Z oczywistych powodów najlepiej jest mi znane Centrum Transferu Technologii AGH. Prowadzi ono bardzo ożywioną działalność. Obok wspomagania konkretnych przedsięwzięć na styku nauki i praktyki gospodarczej, CTT organizuje różne szkolenia, konferencje, konsultacje – z których naprawdę warto skorzystać. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.ctt.agh.edu.pl/, a także można skorzystać z kontaktu telefonicznego lub przez email. Odpowiednie numery telefonów oraz adresy email pracowników CTT znaleźć można na stronie internetowej o wyżej podanym adresie.