Jaka jest przyszłość myślenickiego szpitala?

Jaka jest przyszłość myślenickiego szpitala?

Kondycja myślenickiego szpitala od kilku lat budzi wiele kontrowersji. Radny powiatowy Władysław Kurowski wskazuje na ostatni raport biegłego rewidenta za 2018 rok – płynność finansowa szpitala jest zagrożona.

Myślenicki szpital w ostatnich latach swojej działalności odnotowuje ujemne wyniki finansowe: – Dyrekcja szpitala co roku wskazuje na dochody lat przyszłych jako źródło pokrycia straty, tyle tylko, że w kolejnych latach zakładana jest strata. To właśnie ta sytuacja była powodem nieprzyjęcia przez Radę Powiatu sprawozdania finansowego SP ZOS za rok 2018 – tłumaczył Władysław Kurowski. Jak podkreślał, zgodnie z ostatnim raportem biegłego rewidenta, płynność finansowa szpitala jest zagrożona. Rewident przestrzega też, że najważniejszy wskaźnik, który świadczy o możliwości płynnego spłacania przez jednostkę bieżących zobowiązań, będzie się pogarszał z roku na rok.

Radni Prawa i Sprawiedliwości biją na alarm i już od dawna domagają się konkretnych działań, a nie ciągłego zamiatania sprawy pod dywan z tłumaczeniem, że jest za mało pieniędzy. Władysław Kurowski zaznacza, że są szpitale powiatowe w województwie małopolskim, które nie generują strat. Należy również dodać, że w ostatnim czasie bardzo dużo zainwestowano w nasz szpital. Świadczy o tym jego obecny standard. – Budynek szpitala wygląda coraz lepiej, przez to warunki pobytu pacjentów i ich leczenia znacznie się poprawiają. Poprawiają się też warunki pracy personelu. Jest to efekt finansowania remontów i inwestycji przez powiat, a także z rezerwy rządu. Dyrektor potwierdził też dodatkowe środki, które wpłynęły do myślenickiego szpitala w wysokości około 2.700.000 zł. Środki te zostały przeznaczone w większości na podwyżki dla pracowników szpitala – dodał Władysław Kurowski.

Aby skutecznie pomóc naszemu szpitalowi, należy znaleźć przyczynę obecnego stanu. Istotna jest również współpraca pomiędzy samorządem a Ministerstwem Zdrowia i NFZ. Obecny rząd dąży do tego, aby środki na służbę zdrowia systematycznie rosły, aż do poziomu 6% PKB. – Jako poseł będę się starał dopilnować, aby nasz szpital miał zapewnione finansowanie nie gorsze, niż inne placówki medyczne, nie tylko na bieżącą działalność zdrowotną, ale także na potrzebne remonty i inwestycje. To bardzo ważna placówka medyczna na mapie Małopolski i musimy wspólnie zadbać, aby coraz lepiej się rozwijała poprzez dobre finansowanie, ale też profesjonalne zarządzanie, bo dopiero połączenie tych dwóch elementów może przynieść właściwy rezultat – podsumował Władysław Kurowski.

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu