Jan Stawarz - Nauczyciel Kraju Ojczystego

Jan Stawarz - Nauczyciel Kraju Ojczystego

Rok jubileuszu 50-lecia Koła Przewodników w Myślenicach udało się zwieńczyć w szczególny sposób. Wyróżnieniami - tytułem i odznaką Zasłużonego Przewodnika oraz medalem Nauczyciela Kraju Ojczystego zostały wręczone Janowi Stawarzowi

Z przedświąteczną wizytą do Jana Stawarza udała się delegacja koła przewodników na czele z prezesem koła oraz zarząd oddziału PTTK Lubomir. Wyróżnienia te są najwyższymi odznaczeniami nadawanymi przewodnikom i nauczycielom w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Jan Stawarz urodził się w 1934 roku w Klęczanie. Wieloletni nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach - pasjonat historyk i krajoznawca regionu. Do PTTK wstąpił w 1986 r. Długoletni opiekun SKKT w SP nr 2. Organizator wycieczek dla młodzieży, szczególnie po własnym regionie. W 1985 uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego kl. III. W 1987r. uzyskał kl. II przewodnika terenowego. W roku 1990 uzyskał uprawnienia przewodnika miejskiego po Krakowie. Posiada uprawnienia pilota wycieczek turystycznych. Bardzo aktywny w działalności szkoleniowej koła przewodników przy myślenickim oddziale PTTK. W 1987 r. wybrany w skład Zarządu Koła gdzie pełnił funkcję sekretarza. Po przejściu na zasłużoną emeryturę nadal bardzo aktywny na niwie krajoznawczo-turystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Przez wiele lat Jan Stawarz prowadził przy Miejskim Domu Kultury klub turystyczny dla młodzieży „Truchcik”. W ramach pracy tego klubu organizował wykłady i dyskusje na temat historii regionu, co następnie wykorzystywał w trakcie wycieczek krajoznawczych. Za pracę zawodową i społeczną na niwie krajoznawstwa otrzymał „Złoty Krzyż Zasługi” oraz „odznakę tysiąclecia Polski”.

Co roku dokąd zdrowie na to pozwalało odwiedzał wraz z pierwszą klasą z Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach cmentarz parafialny w Myślenicach opowiadając o historii miasta i osobach szczególnie zasłużonych dla ziemi myślenickiej pochowanych na tej nekropolii.