Jarosław Szlachetka przedstawił swój "Plan dla Myślenic"

Jarosław Szlachetka przedstawił swój "Plan dla Myślenic"
Fot. Piotr Jagniewski

W towarzystwie wicepremier Beaty Szydło kandydat na burmistrza z ramienia PiS Jarosław Szlachetka przedstawił podstawy programu wyborczego. Nazwał go "Planem dla Myślenic"

Konferencję prasową poświęconą prezentacji programu wyborczego kandydata PiS na burmistrza Myślenic otworzyła wicepremier i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło, która kilka godzin wcześniej zainaugurowała rok szkolny w Pcimiu.

W swoim wystąpieniu nawiązała do konwencji otwierającej kampanię w wyborach samorządowych Prawa i Sprawiedliwości oraz wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego z niedzieli 2 września w której przedstawił główny kierunek działań PiS w nadchodzących wyborach. Program posła w znacznej mierze opiera się na ogólnopolskich programach rządowych takich jak Mieszkanie+ czy Senior Vigor, które chce wykorzystać w zarządzaniu gminą.

"Plan dla Myślenic" Jarosława Szlachetki

 

 

Jak zapewnia poseł jego plan powstawał przy współpracy z mieszkańcami, ale jest też wypadkową jego pracy z samorządowcami reprezentującymi Radę Miejską i Radę Powiatu. Co zatem znajdziemy wśród obietnic posła? "Plan dla Myślenic" został podzielony na 7 głównych punktów. Oto one:

Koszty życia

- Zostając burmistrzem Myślenic obniżę opłaty za wodę i kanalizację. Postaram się obniżyć cenę odbioru śmieci tak, aby mieszkańcy odczuli to w swoich domowych budżetach - zapowiada Jarosław Szlachetka.

Deklaruje również weryfikację pracy prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji związaną z wykonywaniem przyłączy do sieci dla nowych budynków oraz to, że nowej kadencji nie będzie podnosił lokalnych podatków.

Rodzina

Jarosław Szlachetka podobnie jak jego kontrkandydat Krzysztof Halek dostrzega problem braku wystarczającej ilości miejsc w żłobku oraz gminnych przedszkolach.

- Dlatego deklaruję budowę nowego przedszkola z funkcją żłobka. Remont obecnego żłobka lub w jego budowę od podstaw. Ponadto modernizację istniejących przedszkoli tak, aby powiększyć bazę opiekuńczo-wychowawczą dla najmłodszych - obiecuje.

W tym punkcie wymienia również wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkoli oraz szkolnych świetlic. Natomiast dla młodych rodzin proponuję budowę mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie+.

Infrastruktura

- Jako burmistrza moim priorytetem będą remonty dróg gminnych, budowa oświetlenia ulicznego i nowych chodników szczególnie na obszarach wiejskich naszej gminy. Będę dalej dążył do realizacji inwestycji przy Zakopiance, które będą miały za zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa. Mam na myśli węzeł w Jaworniku oraz bezkolizyjne wyjazdy z miejscowości położonych wzdłuż Zakopianki od Myślenic do Głogoczowa - mówi.

W pojęcie infrastruktury kandydata wpisuje się również uporządkowanie ruchu w centrum miasta poprzez budowę nowych miejsc parkingowych oraz rozpoczęcie realizacji budowy pierwszego odcinka „Zachodniej obwodnicy Myślenic”.

- W dalszym ciągu będę dążył do budowy nowej linii kolejowej Kraków – Myślenice oraz podejmę działania w celu realizacji programów mających na celu walkę ze smogiem i walkę o czyste powietrze współpracując m.in. z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi.

Seniorzy

Dzisiaj musimy zadbać o naszych seniorów, dlatego chciałbym zaproponować utworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych działającego np. w ramach programu Senior Vigor.

- Powołam gminną Radę Seniorów, kluby seniora, rozszerzę ofertę myślenickiej karty seniora oraz stworzę warunki do bezpłatnych zajęć kulturalnych, zdrowotnych czy rekreacyjnych organizowanych w gminnych jednostkach - zapewnia Jarosław Szlachetka.

Edukacja

Ta według kandydata ma być przyjazna, a priorytetowo traktowane będą remonty pomieszczeń szkolnych, szczególnie tych, o które od kilku lat zabiegają rodzice.

- Będę dbać o doposażenie szkół w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Deklaruję również powołanie na nowo do życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Myśleniach - mówi.

Aktywna gmina

Kolejnym priorytetem "Planu dla Myślenic" będzie rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przyszkolnej ogólnodostępnej dla lokalnej społeczności.

- Chciałbym zaproponować także budowę krytego całorocznego boiska na Zarabiu, dokończenie budowy trzeciej niecki na pływalni i stworzenie ścieżek rowerowych zlokalizowanych w kompleksach leśnych np. Góry Chełm - zapowiada Szlachetka.

Lokalny patriotyzm

Ostatni priorytetem jego działań będzie krzewienie lokalnego patriotyzmu. W jaki sposób?

- Będę ambasadorem lokalnych przedsiębiorców, osób które od lat prowadzą w naszej gminie działalność gospodarczą - zapowiada poseł. Zapewnia także zwiększenie środków przeznaczonych na budżet obywatelski z 15 zł na 20 zł na mieszkańca oraz zwiększenie kwot jakie do swojej dyspozycji otrzymują Rady Sołeckie i Sołtysi.

Poseł zapowiedział, że każdy z wyznaczonych w planie kierunków będzie omawiał na konferencjach tematycznych podając szczegóły w jaki sposób doprowadzi do ich realizacji.

 

Dwa filary kontrkandydata

Kontrkandydatem Jarosława Szlachetki w wyścigu po fotel burmistrza jest Krzysztof Halek rekomendowany przez Macieja Ostrowskiego. Sam kandydat podczas pierwszej konferencji powoływał się na wieloletnie doświadczenie samorządowe (m.in. pełnił funkcję wicestarosty, dzisiaj jest radnym powiatowym) zapowiadał swoją działalność na rzecz miasta i gminy Myślenice, a jako swój atut wymieniał doświadczenie w zarządzaniu, które chciałby wykorzystać pracując jako burmistrz.

Podczas prezentacji hasła wyborczego #RazemMożemyWięcej zapowiadał, że głównymi filarami jego programu będzie rodzina i jej bezpieczeństwo oraz rozwój infrastruktury. Mówił m.in. o braku miejsc w żłobku i potrzebie stworzenia kolejnych, aby dzieci do przyjęcia nie musiały czekać w kolejce, a także zapowiadał inwestycje w przedszkola. Zadeklarował, zbadanie możliwości pomocy osobom starszym i samotnym. Rozważa wprowadzenie przez gminę ulg dla tych, którzy nie korzystają z programów rządowych takich jak 500+ i 300+, a oprócz starszego wieku i związanych z nim dolegliwościami często zmagają się też z problemami natury ekonomicznej.

Drugim filarem programu wyborczego Krzysztofa Halka będzie infrastruktura. Jak zapowiada kandydat na burmistrza Myślenic; sieć dróg, chodników i mostów, która powstała przez ostatnie kilkanaście lat to dowód na to, jak wiele środków zostało przeznaczonych na ten cel, a mimo to mieszkańcy nadal wskazują na potrzebę jej rozbudowy. Pieniądze na te cele ma zamiar pozyskiwać z funduszy zewnętrznych, a rozbudowę oprzeć o budżet gminy i powiatu. Według niego dobra współpraca pomiędzy tymi jednostkami samorządu jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Jak zapowiada Krzysztof Halek szczegółowy program wyborczy powinniśmy poznać w w drugiej połowie września.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)