Jarosława Szlachetki - burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Jarosława Szlachetki
- burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

- W czwartek rano pan burmistrz ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Myślenice oraz wezwał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Kto wchodził w skład tego sztabu?

- Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego to stałe grono 14 osób powołane zarządzeniem burmistrza. Są w nim przedstawiciele służb, urzędu, jednostek miejskich. Zespół zbiera się w gronie uzależnionym od aktualnej sytuacji kryzysowej i potrzeb, jakie należy rozwiązać w danym momencie. Jedną z decyzji podjętych podczas posiedzenia było uruchomienie stałego dyżuru. Na moje polecenie zabezpieczono również worki z piaskiem, z których korzystali mieszkańcy oraz strażacy. Pracownicy biura zarządzania kryzysowego dyżurowali całodobowo w urzędzie i również przyjmowali zgłoszenia od mieszkańców.

- Czy znane są już szkody związane z powodzią?

- Szkody, które w tym roku poczynił żywioł, są w trakcie szacowania. W tej chwili nie można jeszcze dokładnie sprecyzować kwoty. Cały czas przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców związane ze szkodami w ich mieniu. Na szczęście tym razem nie było dużej fali powodziowej na Rabie i obyło się bez spektakularnych zniszczeń, choć w wielu miejscach zostały uszkodzone drogi czy mosty. W Głogoczowie po raz kolejny z brzegów wystąpiła Głogoczówka. Niewiele zabrakło do zalania zakopianki. W Krzyszkowicach odcięta od dojazdu została oczyszczalnia ścieków. W kilku miejscach uaktywniły się osuwiska m.in. przy drodze powiatowej w Łękach. Biuro Zarządzania Kryzysowego gromadzi informacje o wszystkich zdarzeniach i szkodach, które wystąpiły.

- Czy w związku z zaistniałą sytuacją planowane są poważne modernizacje koryta Raby?

- Zwiększanie bezpieczeństwa związanego z możliwością wystąpienia powodzi to nasz priorytet. Zarządcą wszystkich naszych rzek, w tym Raby, są Wody Polskie. Będę czynił starania, by były jak najszybciej zrealizowane wszelkie możliwe prace związane z ich regulacją, które mogą wpłynąć pozytywnie na zabezpieczenie przeciwpowodziowe naszego miasta i całej gminy. W tym tygodniu spotykamy się z dyrektor Małgorzatą Sikorą.

Rozmawiała Maria Gaczyńska

 

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu