Jasienica: Myślą o 110-leciu

Jasienica: Myślą o 110-leciu

Druhowie w Jasienicy przygotowują się do przyszłorocznego jubileuszu 110-lecia. Już w ubiegłym roku pod tym kątem prowadzili remonty w swojej strażnicy, a na ten planują kolejne. Marzą o nowym samochodzie i rozwijaniu działalności kulturalnej

Sprawozdanie z działalności przedstawili prezes jednostki Kazimierz Mardaus i skarbnik Teresa Flaga. Druhowie brali udział w akcjach ratowniczych, takich jak zabezpieczanie wypadków i kolizji drogowych, wycinanie zagrażających drzew, pompowanie wody z zalanych pomieszczeń. Uczestniczyli w ćwiczeniach komendanta gminnego. Na co dzień współpracują z organizacjami i instytucjami wiejskimi oraz z parafią. Biorą udział w uroczystościach, prowadzą pogadanki profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, są honorowymi krwiodawcami w akcji „Krew darem ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypadkach”, udostępniają pomieszczenia w swoim budynku na potrzeby społeczności wiejskiej.

Główne prace gospodarcze w 2017r. to malowanie dachu strażnicy i dokończenie adaptacji pomieszczenia dla orkiestry oraz prace porządkowe wokół obiektu. Za dotację z MSWiA zakupione zostały m.in. węże strażackie, a za nagrodę z gminy - instrumenty dla orkiestry.

Orkiestra działająca przy jednostce pod batutą Ireneusza Szkoleja, występowała podczas uroczystości kościelnych w parafii, na odpuście w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas pielgrzymki strażackiej do Łagiewnik oraz podczas świąt państwowych w Myślenicach i na powiatowym przeglądzie orkiestr. W 2017 roku w Jasienicy straż zorganizowała piknik orkiestr dętych, w którym brały udział zespoły z Głogoczowa i Sułkowic.

W planach na ten rok przewidziany jest kapitalny remont wieży, malowanie garażu oraz remont izby pamięci.

Na zebranie sprawozdawcze jednostki przybył starosta Józef Tomal, Marek Moskal z komendy powiatowej PSP, Bogusław Żyła z Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, radna miejska Eleonora Lejda-Kuklewicz, sołtys Mieczysław Ryś i ks. proboszcz Marek Fit.

Podczas dyskusji druhowie otrzymali podziękowania i życzenia pomyślności od przybyłych gości. Radna Eleonora Lejda-Kuklewicz podkreśliła, jak cenna dla całej wsi jest obecność orkiestry. Wspomniała też, że potrzebne jest pomieszczenie dla kółka teatralnego. Przypomniała o tym, że istnieje wiele możliwości pozyskiwania funduszy na działalność stowarzyszeń i że warto o nie wnioskować. Marek Moskal przedstawił plany powiatowej komendy PSP na ten rok i zapowiedział kontrole techniczne w jednostkach. On również zachęcał do korzystania z funduszy dostępnych dla OSP z różnych programów, również na remonty części bojowej strażnic. Piotr Flaga mówił o zbliżającym się jubileuszu jednostki i o zamiarze pozyskania nowego średniego samochodu gaśniczego.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)