Jesienne inwestycje na drogach

Jesienne inwestycje na drogach
Fot. Ryszard Sobkowicz

Jeszcze w tym roku ukończone zostanie skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Słowackiego, rondo na ul. Kazimierza Wielkiego i remont ul. Cegielskiego oraz rozpoczęła się przebudowa mostu na Zarabiu

- o inwestycjach prowadzonych na drogach naszego powiatu w drugiej połowie tego roku mówi Jerzy Grabowski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

 

Skrzyżowanie z mostem

W Myślenicach trwają prace przy przebudowie mostu w ciągu ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania ulic Żeromskiego ze Słowackiego. Została już tylko do położenia nawierzchnia bitumiczna. Na skrzyżowaniu wykonano nowy odcinek ulicy Żeromskiego od Dworu Dolnowiejskiego (Biblioteka Pedagogiczna) do wyjazdu na ulicę Słowackiego. W tym kierunku będą na tym odcinku funkcjonowały dwa pasy ruchu, natomiast w kierunku Starostwa Powiatowego - jeden.

Przed Szkołą Podstawową nr 2 wykonano przejście z azylem, co ma głównie na względzie bezpieczeństwo uczniów. Po obu stronach tego odcinka ulicy Żeromskiego powstały dwie zatoki parkingowe, które będą przede wszystkim służyły rodzicom dowożącym dzieci do szkoły. Również poprawi się włączenie drogi osiedlowej przy bibliotece i widoczność, zwłaszcza w kierunku ulicy Reja.

Dotychczasowa prawa jezdnia w kierunku mostu na ul. Piłsudskiego została zlikwidowana. Czasowo pozostaje chodnik łączący Dwór Dolnowiejski z wylotem ul. Piłsudskiego. W przyszłym roku na terenie zielonym pomiędzy ulicami Żeromskiego, Słowackiego i osiedlem powstanie minipark miejski.

Wartość prac wynosi prawie 1,6 mln zł. Wykonawcą robót jest Zibud z Kamienicy. Jednocześnie Gmina Myślenice uzupełnia oświetlenie wzdłuż ulicy Żeromskiego oraz chodnika w sąsiedztwie szkoły. Zakończenie prac przewidywane jest w tym miesiącu.

Ulica Cegielskiego z rondem na skrzyżowaniu

Modernizowana jest również ulica Cegielskiego, gdzie wykonywany jest chodnik prawostronny pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego a Urzędem Skarbowym. Przebudowane będą istniejące odcinki chodnika lewostronnego oraz zatoki parkingowe. Zmodernizowany zostanie również system odwodnienia ulicy Cegielskiego.

W ramach tego zadania zostały przebudowane fragmenty sieci energetycznej, które kolidowały z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Cegielskiego i Kazimierza Wielkiego. Obecnie dobiegła końca procedura przetargowa na tę inwestycję i wyłoniono już firmę, która niebawem rozpocznie tę budowę. Średnica zewnętrzna ronda to 28 metrów. W ramach umowy wykonana też zostanie nowa nawierzchnia całej ulicy Cegielskiego. Wykonane prace umożliwią przejazd ciężkich samochodów do dawnego PZGS.

Całkowity koszt zadania - drogi, chodników i ronda - wynosi 1,7 mln zł. Zakończenie prac planowane jest do końca tego roku, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe. Wykonawcą prac brukarskich jest firma Janda z Mszany Dolnej, a ronda - Polbruk Pawła Pietrzaka z Myślenic.

Przebudowa mostu na Rabie

Rozpoczęły się prace związane z przebudową mostu na Rabie w ciągu ulicy Piłsudskiego. W ramach tej inwestycji zostanie podniesiona nośność mostu do 40 ton. Powstaną nowe chodniki, bariery, nawierzchnia i oświetlenie.

Podczas prac ruch będzie odbywał się wahadłowo. - Z całą pewnością spowoduje to pewne utrudnienia, szczególnie w godzinach szczytowych, za co z góry przepraszamy i prosimy o cierpliwość - mówi Jerzy Grabowski. Zakończenie tych prac przewidziane jest do końca roku.

Ulica Zdrojowa od Zarabia do Osieczan

Przebudowywana jest ul. Zdrojowa w kierunku Osieczan. Prace obejmują chodnik w kierunku Dolnego Jazu, aż do skrzyżowania z droga powiatową w stronę Wiśniowej. Przebudowana będzie także nawierzchnia jezdni na tym odcinku.

Ścieżka rowerowa

Powstanie odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Myślenice - Wiśniowa od skrzyżowania z przebudowywaną drogą w stronę Zarabia do mostu na Rabie.

Most osieczański i rondo przy OSP Zarabie

Projektowana jest przebudowa osieczeńskiego mostu i odcinka drogi między mostem a rondem Lecha Kaczyńskiego, z włączeniem drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej do boiska LKS Orzeł oraz budowa ronda przy OSP Zarabie. Projektowane rondo będzie miało nietypowy kształt - owalny, ze średnicami zewnętrznymi 28 i 40 m. Prace te będą wykonywane w przyszłym roku. Wartość całego zadania to ponad 10,5 mln zł. Wykonawcą głównym jest firma F.iB. Talaga Andrzeja Talagi z Myślenic. Całość kontraktu wykonywana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Chodnik w Trzemeśni

Jeszcze w tym roku wykonany będzie chodnik w Trzemeśni od skrzyżowania w kierunku Poręby na Zasań do skrzyżowania z drogą gminną na przysiółek Zakościele. Oprócz chodnika będą wykonane dwa przejścia dla pieszych z azylem oraz zatoka autobusowa.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)