Jest nas więcej i nam się chce

Jest nas więcej i nam się chce

Myślenice to czwarte miasto, które zarząd województwa odwiedził w ramach cyklu wyjazdowych posiedzeń. To świetna okazja nie tylko do podsumowania najważniejszych inwestycji w powiecie, ale też rozmowy nad kluczowymi wyzwaniami i planami

Inwestycje transportowe, gospodarka, projekty prorodzinne, jak i wyzwania demograficzne - tymi tematami zajęli się samorządowcy, przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych powiatu myślenickiego na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu zarządu województwa małopolskiego. Jak zauważył marszałek Jacek Krupa, który otworzył obrady, w najbliższych latach będziemy obserwować zmiany w kierunkach inwestycyjnych.

- Jeszcze kilka lat temu środki - głównie unijne - były przeznaczane na „twarde” inwestycje - budowy dróg, budynków i infrastruktury. Dzisiaj coraz więcej uwagi poświęca się na działania bardziej „miękkie”, które ułatwiają codzienne życie mieszkańcom - jak projekty społeczne i prorodzinne. I tak właśnie działamy w Małopolsce, o czym świadczą m.in. pilotaże pierwszych w Polsce projektów dopłat do niani, czy opaski dla seniorów, które umożliwiają natychmiastowe wezwanie pomocy - mówił marszałek.

Dynamiczny przyrost ludności

Grzegorz Lipiec z zarządu województwa w czasie obrad przedstawił z kolei szczegółową analizę powiatu myślenickiego. Jak podkreślał, powiat ma ogromne możliwości - bo notuje jeden z większych przyrostów ludności, znajdując się na 3. miejscu w regionie. - A warto zauważyć, że w tym samym czasie 9 powiatów i 61 gmin w Małopolsce odnotowało spadek liczby ludności. Nie ma wątpliwości, że ten wzrost to wynik inwestycji, które udało się zrealizować w powiecie w ostatnich latach - zauważył Lipiec. Największy przyrost zanotowano w gminie Siepraw (7,8%), Raciechowice (5%), Wiśniowa (4,4%) oraz Myślenice, Dobczyce i Sułkowice (po 3,7%).

Przedsiębiorczy powiat

Prawie 15% podmiotów zarejestrowanych na terenie powiatu zalicza się do „przetwórstwa przemysłowego”, co daje 3. miejsce w rankingu powiatów. W okresie 2010-2017 odnotowano przyrost liczby podmiotów o 14,5%. Na koniec ubiegłego roku było aż 12,7 tys. zarejestrowanych firm, co daje 101 firm na tysiąc ludności.

Systematycznie wzrasta również udział firma z kapitałem zagranicznym, w ubiegłym roku było ich 64. Przekłada się to na napływ bezpośrednich inwestycji, które od 1999 roku szacowane są na kwotę ponad 380 mln dolarów. - Powiat myślenicki staje się magnesem dla firm - także z zagranicznym kapitałem. Uzbrojone strefy aktywności gospodarczej to dzisiaj tereny o łącznej powierzchni 116 ha. W efekcie powiat myślenicki plasuje się na dobrym 2. miejscu w Małopolsce pod względem salda wymiany handlowej, a na 5. miejscu - jeśli chodzi o wartość eksportu. Rocznie to ponad pół miliarda euro - dodał Lipiec.

Aktywny beneficjent

Powiat myślenicki to także aktywny beneficjent środków europejskich. W poprzedniej perspektywie na lata 2007-2013 zrealizowano tu aż 348 projektów o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Zdecydowany prym wiedzie w tym zestawieniu Gmina Myślenice. Blisko połowa z nich dotyczyła inwestycji poprawiających ochronę środowiska, a 1/3 - projektów wspierających rozwój nowych technologii w biznesie. Powiat jest również zauważalny w staraniu się o dofinansowanie unijne w ramach obecnego programu regionalnego. Do końca pierwszego kwartału podpisano tu umowy na ponad 140 projektów o łącznej wartości blisko 185 mln zł.

Pomoc województwa

Podczas spotkanie goście z urzędu marszałkowskiego omówili również projekty, dzięki którym wsparcie z województwa trafia także do naszego powiatu oraz przedstawili plany na kolejne, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Aż 42. inicjatywy związane ze wspieraniem kultury i dziedzictwa narodowego realizowane na terenie powiatu otrzymały wsparcie w kwocie 562 tys. zł. Były to głównie projekty związane z ochroną zabytków - głównie sakralnych oraz renowacje przydrożnych kapliczek. Wsparcie trafiło także do policjantów i strażaków; Myślenice i Dobczyce otrzymały niemal 2 mln zł z projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”, którego celem jest rozwój usług świadczonych drogą on-line i cyfryzacji procedur administracyjnych małopolskiego garnizonu policji. Również strażacy z naszego regionu otrzymali wsparcie: 621 tys. zł z Małopolskich Remiz i ponad 1,3 mln zł na zakup samochodów (Myślenice, Tokarnia).

Z planowanych inwestycji największa to „VeloRaba” - budowa 125 kilometrów ścieżek. Trasa prowadzić będzie po atrakcyjnych terenach doliny rzeki Raby i połączy miejscowości: Bochnię, Gdów, Dobczyce, Myślenice, Mszanę Dolną i Rabkę. Wykorzystując brzeg rzeki i dawną linię kolejową, ma zapewnić przyjemną jazdę w cichym otoczeniu. Na trasie znajdą się atrakcje turystyczne takie jak: Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, Uzdrowisko w Rabce, Jezioro Dobczyckie wraz z zamkiem w Dobczycach, Kopalnia Soli w Bochni.

Marszałek zakupi również oczyszczacze powietrza dla przedszkoli, żłobków i klubów malucha, a 51 z nich trafi do placówek z naszego powiatu.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Z gazetą związany w latach 1999-2018. Przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji, dbając o sprawne funkcjonowanie tygodnika. Zawsze związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał jako licealista od redagowania „Odkroju” - dodatku do Gazety Myślenickiej poruszającego problematykę dotyczącą młodzieży oraz od poezji, publikując w ramach Myślenickiej Grupy Poetyckiej „Tilia”. (HISTORIA, KULTURA, SPORT, SAMORZĄD)