Jesteśmy małą jednostką, ale możemy wiele

Jesteśmy małą jednostką, ale możemy wiele
Statuetka została wręczona na ręce naczelnika jednostki Łukasza Słowika, prezes Agnieszki Motyki or

To słowa Agnieszki  Motyki prezes OSP Poręba po zwycięstwie jej jednostki w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów „Floriany 2017”. Poręba otrzymała to prestiżowe wyróżnienie jako jedna z 4 jednostek w Małopolsce

Strażacy z Poręby otrzymali Floriana w kategorii „Edukacja” za stworzenie Klubu Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży. Celem inicjatywy było stworzenie bezpiecznego i przyjemnego miejsca działającego na zasadzie „otwartych drzwi”, do spędzania w sposób twórczy wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, a także stworzenie warunków do udzielania im pomocy i wsparcia w nauce oraz w rozwiązywaniu trudnych dla nich problemów.

- Od kilkunastu lat prowadzimy świetlicę. Przy wsparciu finansowym również Gminy Myślenice możemy działać bardzo prężnie. Mamy na wyposażeniu sprzęt komputerowy, stół do bilarda, piłkarzyki, konsole, pomoce dydaktyczne i wiele innych, które służą uczęszczającym na zajęcia. Do tego jeszcze dochodzą zajęcia prowadzone przez Igę Leśniewską. Codziennie przychodzi do nas mnóstwo dzieci i młodzieży. W świetlicy uczą się, rozwijają swoje zdolności plastyczne, artystyczne, intelektualne, zdobywają wiedzę - tłumaczy prezes OSP Agnieszka Motyka.

W Porębie powstało przyjazne i bezpieczne miejsce zapewniające wyrównywanie szans edukacyjnych,  w którym  najmłodsi mieszkańcy mogą spędzać czas w sposób atrakcyjny i kreatywny,  rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, kondycję fizyczną, zabawę i pracę zespołową.

Dodatkowo, bliżej poznają życie strażaka, a przystępując do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej biorą udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Klub jest ważnym miejscem zwłaszcza dla dzieci z rodzin patologicznych, ponieważ w tym właśnie miejscu odnajdują spokój, poczucie bezpieczeństwa, radość życia, poczucie godności,  prawo do życia w spokoju i bezpieczeństwie. Klub współdziała z lokalnymi organizacjami, ze szkołą podstawową,  chętnie wspiera działania parafii, Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej.
- Podopieczni świetlicy reprezentują naszą jednostkę na różnego typu konkursach, biorą udział w zawodach sportowych i ćwiczeniach strażackich organizowanych przez naszych druhów. Cały czas aktywni i pełni wiary. W nich jest nasza siła! Rośnie młode pokolenie strażaków ochotników, które już teraz wie, że najważniejsze jest wielkie serce dla innych i satysfakcja z czynienia dobra. Jesteśmy małą jednostką, a możemy tak wiele! - dodaje prezes Motyka.

Do konkursu Floriany wpłynęło  375 zgłoszeń ze wszystkich województw. Kapituła nominowała do elitarnego grona półfinalistów 54 prospołeczne inicjatywy. Ostatecznie rozdano 21 statuetek. Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się sukcesem i potwierdza potrzebę mówienia o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę. Strażacy ochotnicy to kadra ratownicza licząca blisko 700.000 członków - mężczyzn, kobiet i młodzieży, nadal kojarzeni są przede wszystkim z ich podstawową działalnością jaką jest ratownictwo i zapewnianie bezpieczeństwa, a to przede wszystkim osobowości z duchem społecznikowskim. Są to ludzie, którzy na co dzień wykonują różne zawody, ale wolny czas poświęcają innym - mieszkańcom swoich wsi, miasteczek i miast, przyczyniają się do rozwijania społeczności i swoich małych ojczyzn.

- Bycie laureatem zobowiązuje, dlatego w pełni zmotywowani do dalszej pracy obiecujemy, że będziemy starali się ze wszystkich sił pracować, aby tych sukcesów w OSP Poręba było więcej. Statuetka Floriana, którą otrzymaliśmy zajęła honorowe miejsce w sali, obok sztandaru naszej jednostki. Nagrodę pieniężną natomiast w całości przeznaczymy na zakup butów do munduru galowego dla pocztu sztandarowego lub kompani honorowej. Cieszymy się bardzo z naszego sukcesu wszystkim, którzy się do niego przyczynili składamy serdeczne podziękowania - kończy Agnieszka Motyka.

Piotr Ślusarczyk Piotr Ślusarczyk Autor artykułu

Sekretarz redakcji. Niezbędny w funkcjonowaniu tygodnika. Od lat związany z tytułem równie mocno jak z samymi Myślenicami. Swoją przygodę z pisaniem rozpoczynał od poezji publikując w ramach Grupy Literackiej "Tilia" (HISTORIA, KULTURA, SPORT)