Jolanta Majka

Jolanta Majka

– kandydatka na posła do Sejmu RP nr 11 z list Prawa i Sprawiedliwości

Jolanta Majka jest rodowitą mieszkanką Zegartowic w gminie Raciechowice. Prowadzi z mężem 7-hektarowe gospodarstwo sadownicze. Już drugą kadencję jest radną powiatową, a od trzech kadencji pracuje w Izbie Rolniczej, obecnie jako Przewodnicząca Powiatowej Izby Rolnej i jednocześnie delegat Małopolskiej Izby Rolniczej. – Od 20 lat pracuję społecznie, zabiegam o interesy naszej społeczności w Lokalnej Grupie Działania „Turystyczna Podkowa”, przez trzy kadencje byłam radną gminną.

Jolanta Majka jest członkiem-założycielem Spółdzielni Ogrodniczej „Grodzisko”. Została odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”, a następnie „Brązowym Krzyżem Zasługi dla Polski”. Kandydatka na posła pracuje również w powołanych przez wojewodę komisjach szacujących straty spowodowanych przez klęski żywiołowe.

Dlaczego postanowiła kandydować do Sejmu RP? – Do kandydowania zmotywowali mnie mieszkańcy, którzy codziennie zwracają się do mnie ze swoimi problemami i proszą o interwencję oraz pomoc. Darzą mnie zaufaniem, ponieważ mam zasady i w życiu kieruję się życzliwością dla drugiego człowieka.

Jak sama o sobie mówi, jest społecznikiem silnie osadzonym w polskiej tradycji. Cieszą ją sukcesy swoich wyborców, a martwią ich troski. Pracuje intensywnie dla rozwoju naszego regionu, zna jego specyfikę i potrzeby. Jest blisko ludzi, chce wspierać ich rozwój i godne życie. Jej hasło wyborcze brzmi: Dobry czas, dobra pora – posłem skuteczna Jola!

– Chciałabym promować nasz piękny i unikalny region, by był przyjaznym miejscem do życia i pracy. Zadbać o to, aby nasze dzieci i wnuki miały dostęp do nowych technologii, edukacji na wysokim poziomie i z chęcią kultywowały tradycje przodków - mówi.

Dla kandydatki do Sejmu RP istotna jest również godność pracy rolników, rozwój gospodarczy w naszym regionie oraz poprawa i rozwój szeroko pojętej infrastruktury. Lubi ludzi i chętnie uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach lokalnych, kościelnych i okolicznościowych. – Teraz jest „Dobry czas dla Polski”! Daje to nadzieję na lepsze czasy dla nas, naszych dzieci i wnuków! Liczę się z Wyborcami i liczę na Wyborców! – podsumowała Jolanta Majka.

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu