Józef Fijałkowski raz jeszcze

Region 7 stycznia 2020 Wydanie 01/2020
Józef Fijałkowski raz jeszcze

Jako Gazeta uczestniczyliśmy 8 grudnia 2019 roku w bardzo pięknej i wzruszającej uroczystości, mającej na celu upamiętnienie człowieka niezwykłego, lokalnego bohatera: Józefa Fijałkowskiego. Była to uroczystość niezwykła z dwóch względów, po pierwsze z uwagi na osobę Józefa Fijałkowskiego, po drugie na osoby dwóch lokalnych pasjonatów i miłośników historii Daniela Salawę i Andrzeja Kaczorowskiego, którzy własnymi siłami i środkami postanowili upamiętnić niezwykłą postać. Uroczystość relacjonowaliśmy w Gazecie Myślenickiej 46/2019.

Panowie Daniel i Andrzej skierowali do nas list, który jest odpowiedzią na wpis jednego z myślenickich portali. Bardzo przykrym jest fakt, że w dalszym ciągu działania lokalnych działaczy i pasjonatów, napotykają na takie reakcje ze strony nieprzychylnych środowisk. Historia naszego miasta, regionu i kraju jest naszą wspólną historią i dziwi, że niektórzy nie rozumieją tego faktu, starając się zdyskredytować tych, którym ta historia jest droga i czują się za nią odpowiedzialni.

Marek Stoszek

„Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie zapomnij o mnie!” (Adam Mickiewicz – „Dziady” Część III)

Żal i smutek ogarnia człowieka, że tak szczytny cel, jakim było postawienie Krzyża z informacją o bestialskim zamordowaniu bohatera ziemi myślenickiej Józefa Fijałkowskiego ps.”Halniak”, „Odwet”, przerodził się w spór.Pewna grupa ludzi szuka przysłowiowej tzw. dziury w całym, a powinni - chociażby ze względu na szacunek wobec zmarłego i jego zasług oraz jego rodziny - zachować powagę. W naszym odczuciu takie działania służą jakimś bliżej nieokreślonym prywatnym celom, no bo jak to można inaczej wytłumaczyć? Oponenci zarzucają nam niedopełnienie formalności prawnej, podczas gdy naszym celem nie było osiągnięcie jakichkolwiek prywatnych korzyści. W takich przypadkach to prawo naturalne, bo śmierci i jego miejsca się nie wybiera! Zastanów się Narodzie sam, kto ma rację, szczególnie w tych naprawdę ciężkich czasach, gdzie Bóg, Honor, Ojczyzna - hasła naszych przodków są ciągle atakowane. Wiemy, że możemy się różnić poglądami, ale powinna nas łączyć praca na rzecz Ojczyzny! Dużo osób zapomina, albo co gorsza pozostaje bierna… Jeszcze raz apelujemy: łączmy się w tak ważnych inicjatywach, szczególnie patriotycznych. Jest to szczególnie ważne właśnie teraz – w czasach, gdy niektórzy próbują „napisać” historię na nowo, przeinaczając fakty lub wprost je zakłamując. Przykładów na to nie brakuje. Jak mówił Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Na koniec dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się bezinteresownie do odsłonięcia tego Krzyża w miejscu tragicznej śmierci partyzanta i wielkiego patrioty tych ziem Józefa Fijałkowskiego. Pamiętajmy, że: „jeżeli jakiś naród zapomina o swoich bohaterach albo próbuje ich pomniejszać zamiast otaczać czcią i wdzięcznością, sam skazuje się na to, żeby być małym i trwożliwym narodem i traci zmysł bronienia się przed wszystkim, co obce i wrogie.”

Daniel Salawa i Andrzej Kaczorowski