Józef Tomal starostą powiatu myślenickiego

9 grudnia 2010 Wydanie 47/2010

Nie stawiamy przed sobą niemożliwych do realizacji zadań lecz te, które są na miarę naszych możliwości – mówi nowy starosta

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice dziękuję Wam za okazane licznie poparcie w wyborach samorządowych

Słowa podziękowania kieruję również do radnych Rady Powiatu Myślenickiego za okazane zaufanie i wybór mojej osoby na starostę myślenickiego. Przed nami czteroletnia kadencja, w której ciężką pracą będziemy działać na rzecz tworzenia nowoczesnych warunków rozwoju lokalnej społeczności. Rozwiązując Państwa problemy codziennego życia będziemy jak zawsze kierować się zasadami uczciwości i przejrzystości w działaniu. Nie stawiamy przed sobą niemożliwych do realizacji zadań lecz te, które są na miarę naszych możliwości. Są jednak takie, które bezsprzecznie będą priorytetami. W pierwszej kolejności budowa bloku operacyjnego w szpitalu powiatowym. Inwestycja będzie kosztować wiele milionów, ale jest ona niezbędna dla zapewnienia zdrowia i życia mieszkańców powiatu. Ponadto wspólnie z dyrekcją szpitala stawiamy na modernizację kolejnych oddziałów. Mam nadzieję, iż otrzymamy środki na budowę lądowiska dla ratownictwa medycznego. Nasz wniosek jest trzeci na liście rezerwowej Ministerstwa Zdrowia. Przygotowujemy pierwszy tak kompleksowy program profilaktyki walki z próchnicą dzieci w wieku 6 – 13 lat z udziałem środków powiatu, gmin, Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Norweskiego.

W najbliższym czasie zostanie przyjęty nowy program drogowy, który będzie szczegółowo określał zadania z zakresu infrastruktury drogowej na najbliższe lata. W realizacji tych przedsięwzięć wykorzystamy środki unijne oraz udział gmin w budowie chodników. W zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców będziemy dbać o należyte doposażenie Policji i Straży Państwowej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, dla których przewidziane są dotacje celowe.

Jak dotychczas z powodzeniem będziemy nadal realizować program modernizacji infrastruktury szkolnej oraz podniesienie efektywności nauczania poprzez kontynuację programu kształcenia zawodowego jako priorytetu rynku pracy, stworzenie nowego systemu motywacyjnego dla nauczycieli oraz rozwój zamiejscowych oddziałów wyższych uczelni w Myślenicach.

Każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy. Dla tych, którzy potrzebują jej dzisiaj, chcemy stworzyć nową jakość życia poprzez kompleksową modernizację domów pomocy społecznej, wspieranie tworzenia rodzin zastępczych, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i wspieranie ich przedsiębiorczości.

Wszędzie tam gdzie należy wspierać rozwój turystyki, zrównoważony rozwój środowiska oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Powiat będzie współpracował z gminami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Przed Państwem główne elementy programu, którego realizacje będziecie mogli oceniać i wnosić uwagi. Jestem otwarty na nowe pomysły i wierzę, że będziemy wspólnie mogli go realizować dla dobra mieszkańców powiatu myślenickiego.

Z poważaniem Józef Tomal starosta myślenicki