Jubileusz OSP w Jasienicy

Jubileusz OSP w Jasienicy

Jednostka OSP Jasienica przygotowuje się do jubileuszu 110-lecia w tym roku i otwarcia izby pamięci

Zebranie sprawozdawcze, które w Jasienicy odbyło się 16 lutego, rozpoczął minikoncert orkiestry dętej. Podczas zebrania omówiono przygotowania do jubileuszu połączonego z otwarciem izby pamięci. Planowany jest też remont wieży. W minionym roku w ramach remontu strażnicy druhowie wymienili instalację wodno-kanalizacyjną i przeprowadzili modernizację pomieszczeń garażowych. Inwestycja została sfinansowana z dotacji MSWiA oraz środków własnych. Do najpoważniejszych ubiegłorocznych wydatków należy zakup akumulatorów do samochodu, umundurowania i wyposażenia do kuchni.

Jednostka najczęściej wyjeżdżała do wypadków i kolizji drogowych. Uczestniczyła w ćwiczeniach komendanta miejsko-gminnego, brała udział w zabezpieczeniu imprez gminnych, takich jak Dni Myślenic, Rummagedon, koncerty charytatywne. Jest obecna na świętach i uroczystościach gminnych i parafialnych, bierze udział w pielgrzymkach. W 2018 r. po raz drugi była organizatorem pikniku orkiestr dętych w Jasienicy, w którym obok jasienickiego, wzięły udział zespoły z Głogoczowa, Sułkowic, Zasani i Zawady. Orkiestra bierze też udział w powiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Myślenicach. Druhowie od lat uczestniczą w akcji strażackiego krwiodawstwa. Na co dzień jednostka współpracuje z organizacjami i środowiskami wiejskimi, użyczając strażnicy na organizowane przez nie spotkania, wystawy i imprezy.

Sprawozdania z działalności przedstawili prezes Józef Mardaus, naczelnik Piotr Flaga i skarbnik Teresa Flaga, a o absolutorium w imieniu komisji rewizyjnej wnioskował Wacław Chwała.

Goście dziękowali jednostce za jej aktywność bojową i pracę na rzecz wsi. Burmistrz Jarosław Szlachetka i radny małopolski Robert Bylica dziękowali też za poparcie udzielone w wyborach. Burmistrz zauważył, że o ile strażnica jest już w dobrym stanie, to teraz pilną sprawa jest wymiana starych samochodów. Obiecał, że gmina nadal będzie dofinansowywała ich zakup i deklarował pomoc gminy w pozyskaniu dofinansowania z montażu MSWiA. W ubiegłym roku nowe auta otrzymały Borzęta i Jawornik, w tym roku pomoc gminy w ich zakupie otrzyma Zawada. Rafał Kudas z zarządu powiatu omówił działania starostwa na rzecz OSP oraz najważniejsze prowadzone w tym roku remonty na terenie gminy, w tym szpitala i mostu na Rabie. Radna miejska Eleonora Lejda-Kuklewicz zwróciła uwagę na bezpieczeństwo drogowe i konieczność budowy dalszych chodników w Jasienicy, zwłaszcza, że w tej wsi jest duże natężenie ruchu. Prezes powiatowy ZOSP RP Jan Podmokły dziękował za krwiodawstwo i omówił sprawy dotyczące odznaczeń oraz zwrócił uwagę na potrzebę zachęcania młodzieży do wstępowania do straży. Prezes miejsko-gminny Waldemar Pachoń również dziękował za wielostronną pracę jednostki oraz orkiestrze za obecność na świętach i przeglądach. Sławomir Góralik z PSP przypomniał o konieczności zachowania zasad bhp podczas akcji ratowniczych i wykonywania przeglądów okresowych sprzętu. Podziękowania skierował do druhów także sołtys Mieczysław Ryś.

 

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)