Jubileusz OSP w Lipniku

26 sierpnia 2010 Wydanie 32/2010
Jubileusz OSP w Lipniku
Jubileusz OSP w Lipniku

Podczas obchodów jubileuszowych przy strażnicy w Lipniku, 1 sierpnia, jednostce OSP przekazany zostały sztandar i 2 nowe samochody pożarnicze. Z okazji 75.lecia jednostka została udekorowana Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a wyróżniający się druhowie – odznaczeniami związkowymi. Goście i darczyńcy jednostki wpisywali się do Księgi Pamiątkowej oraz wbijali gwoździe do tablicy pamiątkowej. Przebieg uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku pod batutą Janusza Palucha.

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. celebrowanej przez księdza rodaka Zygmunta Bernata w asyście ks. proboszcza Janusza Widura i ks. Józefa Orawczaka kapelana strażaków w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej. Homilię nawiązującą do szczytnego powołania strażaków-ochotników, ich bezinteresownej służby ludziom oraz żarliwej religijności wygłosił ks. Zygmunt Bernat. Podał strażaków za wzór, szczególnie ważny w czasach egoizmu dominującego w społeczeństwie. Podkreślił, jak ważne jest, że do straży garną się młodzi ludzie. Tym bardziej – twierdził – strażacy warci są wszelkiej pomocy ze strony samorządów i wsparcia ich wszechstronnych działań, ukierunkowanych na dobro drugiego człowieka. Podczas nabożeństwa na ołtarzu wystawiona była relikwia św. Floriana, przywieziona przez ks. Bernata, którą pobłogosławił wiernych na zakończenie uroczystej Mszy św.

W uroczystościach wzięły gościnnie udział delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi.

Po przemarszu uczestników jubileuszu z kościoła na plac przed strażnicą (z orkiestrą dętą z Lipnika na czele), nastąpiła odprawa honorowa i wciągnięcie na maszt flagi narodowej przy dźwiękach hymnu.

Goście

Gości przybyłych na uroczystości powitał prezes OSP Lipnik Józef Irzyk. Wraz z jednostką świętowali: kapelan strażaków powiatu myślenickiego ks. Józef Orawczak, kapelan strażaków ochotników powiatu żywieckiego ks. Zygmunt Bernat oraz kapelan strażaków w Lipniku ks. Janusza Widur; senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Bisztyga, dyrektor Biura Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP w Warszawie st. bryg. Jan Tajduś, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Myślenicach Andrzej Burzawa, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Zbigniew Kozłowski, starosta powiatu myślenickiego, członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach Józef Tomal, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach mł. bryg. Sławomir Kaganek, radny powiatowy Józef Dudzik, przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa Ryszard Dudzik wraz z liczną reprezentacją radnych, wójt Julian Murzyn, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśniowej Władysław Maj, komendant gminny OSP Stanisław Furman, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku Maria Knapik. Prowadzący powitał też imiennie sympatyka jednostki Stanisława Michalika oraz licznie przybyłych mieszkańców Lipnika.

Sztandar

Następnie prezes zapoznał zebranych z historią jednostki, po czym przystąpiono do przekazania i poświęcenia nowego sztandaru, zakupionego ze składek członków jednostki. Poświęcenia sztandaru dokonali obecni na uroczystości kapelani OSP, a wręczył go jednostce dh Andrzej Burzawa, wygłaszając protokolarną formułę: „W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku sztandar, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie” oraz „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”. Odbierając sztandar prezes Józef Irzyk w imieniu jednostki zapewnił: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”.

Odznaczenia

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, „Z okazji 75-lecia swojego istnienia oraz w uznaniu zasług”, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku odznaczona została Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. W związku z tym nowo przekazany sztandar został udekorowany tym zaszczytnym Medalem. W imieniu Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP dekoracji dokonał dh Andrzej Burzawa.

Następnie st. bryg. Jan Tajduś i druh Zbigniew Kozłowski udekorowali wyróżniających się członków jednostki złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złotym Medalem odznaczeni zostali: Józef Kaczmarczyk, Mieczysław Irzyk, Kazimierz Szymoniak, Andrzej Dominik, Sławomir Kaczmarczyk, Franciszek Kaczmarczyk i Stanisław Wilk.

Srebrnym Medalem – Stanisław Marcisz, Maria Wilk, Antoni Rapacz, Stanisław Irzyk, Marcin Burkat, Marian Urbaniak, Janina Wilk, Paweł Wilk, Łukasz Sędzik, Marcin Dominik, Adam Dziadkowiec, Rafał Dziadkowiec i Paweł Świerszcz.

Brązowym Medalem – Robert Bydłoń, Anna Irzyk, Artur Dudzik, Dorota Wilk, Eugeniusz Zwiech, Krzysztof Żelazny, Piotr Irzyk, Szczepan Murzyn, Janusz Paszcz i Janusz Gołąb.

Z kolei mł. bryg. Sławomir Kaganek i dh Władysław Maj wręczyli odznaczenia „Strażak Wzorowy” nadane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach. Otrzymali je: Marek Szymoniak, Anna Habieda, Tomasz Irzyk, Danuta Bucka, Joanna Tomera, Elżbieta Wilk i Justyna Świerszcz.

Z okazji Jubileuszu 75-lecia działalności jednostki OSP Lipnik, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Edward Siarka, w podziękowaniu za dotychczasową pracę, wyróżnił Dyplomami Okolicznościowymi druhów Józefa Irzyka – prezesa OSP Lipnik i naczelnika Jana Świerszcza. Wręczył je dh Andrzej Burzawa. W imieniu odznaczonych podziękował dh Józef Irzyk, zapewniając, że „otrzymane odznaczenia zmobilizują nas do jeszcze aktywniejszego działania na rzecz naszej jednostki oraz naszego społeczeństwa”.

Samochody

Dzięki pomocy wójta Juliana Murzyna, Rady Gminy i mieszkańców oraz sponsorów jednostka zakupiła nowoczesny średni samochód pożarniczy 4x4 marki Mercedes oraz wyremontowała otrzymany lekki samochód Ford. Samochody poświęcili obecni księża kapelani, a kluczyki do tych pojazdów przekazał jednostce, jako główny fundator, wójt Julian Murzyn. Rolę rodziców chrzestnych pełnili: Jan Burkat, Helena i Stanisław Lampowie oraz Monika i Antoni Rapaczowie. Poświęcone auta dały pokaz gotowości bojowej, uruchamiając światła i syreny. Jak podkreślił dh Andrzej Burzawa, po niedzielnym jubileuszu, z dwoma nowoczesnymi samochodami, Lipnik wszedł do grona najlepiej wyposażonych jednostek w powiecie.

Przemówienia i adresy okolicznościowe

Jednostka jubilatka otrzymała liczne życzenia i gratulacje. Słowa podziękowań, szacunku dla bezinteresownego oddania się w służbę bliźniemu i życzeń na przyszłość wygłosili senator Stanisław Bisztyga, prezes Andrzej Burzawa, starosta Józef Tomal i wójt Julian Murzyn, listy okolicznościowe nadesłali: prezes wojewódzki Edward Siarka i poseł Marek Łatas. Szczególne podziękowania i słowa uznania strażacy odebrali za ofiarny udział w akcjach powodziowych.

Uroczystość zakończyła odprawa honorowa, opuszczenie flagi i odprowadzenie pocztów. Całością obchodów dowodził naczelnik Jan Świerszcz, a prowadził je st. kpt. Roman Ajchler. Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali do wpisywania się do Księgi Pamiątkowej i wbijania gwoździ do tablicy pamiątkowej, co spotkało się z gremialnym i spontanicznym odzewem gości i mieszkańców. Jubileusz 75-lecia jednostki OSP w Lipniku zakończył festyn strażacki dla mieszkańców wsi i gminy Wiśniowa oraz gości.

Ryszard Sobkowicz