Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2

16 września 2010 Wydanie 35/2010
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2

Niepowtarzalne emocje towarzyszyły wszystkim uczestnikom jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach. W słoneczny, piątkowy ranek ulicami miasta przeszedł pochód uczniów na czele z pocztami sztandarowymi prowadzony przez Orkiestrę Reprezentacyjną Miasta i Gmina Myślenice.

Uroczystości obchodów 50.lecia rozpoczęły się Mszą św. w Kościele NNMP, którą prowadził ks. dziekan Andrzej Burek wraz z ks. Karolem Jaroszem w intencjach o błogosławieństwo boże dla dyrekcji, pracowników i uczniów SP 2 w 50. rocznicę istnienia szkoły oraz za zmarłych pracowników. Jubileusz dwójki uświetnili swoją obecnością: poseł Marek Łatas, małopolski kurator Oświaty Aleksander Palczewski, starosta Józef Tomal, burmistrz Maciej Ostrowski, naczelnik Wydziału Oświaty UMiG Aleksandra Mistarz, dyrektor ZEO Danuta Kasprzycka, prezes Klubu Szkół Westerplatte Adam Szatkowski, dyrektorzy: Józef Bicz, Stanisława Mistarz, Zofia Jakubiak, emerytowani nauczyciele, delegacje szkół klubowych z Krakowa, Leńcz, Jabłonki i Cichego, dyrektorzy i poczty sztandarowe myślenickich szkół, harcerze, absolwenci, rodzice i przyjaciele szkoły.

Kolejna część uroczystości odbyła się w MOKiS. Po oficjalnym powitaniu dyrektor Halina Starzec w swoim wystąpieniu przedstawiła wydarzenia z kalendarium szkoły udokumentowane pokazem multimedialnym i urozmaicone występami uczniów i absolwentów szkoły. Był to moment wspomnień. Niepowtarzalne chwile uwiecznione na fotografiach dostarczyły byłym i obecnym nauczycielom niezapomnianych wrażeń. Wśród gości, którzy uhonorowali swoją obecnością uroczystość jubileuszu byli m.in. Anna Filek, najstarsza emerytowana nauczycielka związana ze szkołą od 1 września 1959 roku i Jan Brzeziński autor muzyki i tekstu hymnu szkoły, który jest zawsze wykonywany z wielkim wzruszeniem przez byłych i obecnych uczniów.

Na zakończenie słowa podziękowania zostały skierowane do władz lokalnych, dyrektorów szkoły i ich zastępców, którzy wieloma dobrymi czynami wpisali się w historię myślenickiej dwójki.

„…Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Czasem na wyrażanie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży…”

Podziękowania

„Nie jest bogaty ten, który dużo ma lecz te, kto dużo daje”

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach są wdzięczni wszystkim, którzy  pomogli w zorganizowaniu obchodów Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły.

Szczególnie pragniemy podziękować za wsparcie finansowe i rzeczowe: Przedsiębiorstwu Pszczelarsko-Farmaceutycznemu „Apipol - Farma” w Myślenicach, Państwu Marcie i Janowi Sawickim oraz Pracowni Cukierniczej J.R.D  Sawiccy, Państwu Lucynie i Leszkowi  Gowinom, Hurtowni „Marek” SJ  Renata Dyrda  Tomasz Dyrda, Firmie CATERING Staf i Stanisławowi Filipkowi, Firmie INS MEDIA i Witoldowi Rysiowi, Państwu Sidorom oraz Rodzicom naszych uczniów.

Słowa podziękowania  kierujemy także do Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej za pomoc w zorganizowaniu bezpiecznego przemarszu ulicami miasta. Ponadto pragniemy serdecznie podziękować  Dyrekcji, instruktorom oraz uczniom Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.

Dyrektor szkoły Halina Starzec