Jubileusz

Kajaki na Rabie w latach 60 to był prawdziwy hit

Kajaki na Rabie w latach 60 to był prawdziwy hit
Fot. Zbigniew Danielak.

Z tej formy odpoczynku nad wodą korzystało wiele pokoleń myśleniczan

Popularność Zarabia, malowniczo położonej, południowej dzielnicy miasta znana była również wśród krakowian. Funkcjonował tu Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku, któremu podlegała wówczas wypożyczalnia kajaków, sprzętu turystycznego oraz kąpielisko na którym w sezonie, pełnił dyżur ratownik. 

Monografia w prezencie

Kolejny raz otrzymaliśmy dla naszych Czytelników dwa egzemplarze monografii Myślenic ufundowane przez rodowitego myśleniczanina, fotografa dokumentalistę, pasjonata historii miasta oraz ludzi z nim związanych, kolekcjonera starych pocztówek i fotografii Myślenic, radnego miejskiego Józefa Błachuta. W rozmowie z nami zdradził, że nadal zamierza m.in. w ten sposób popularyzować historię miasta, w którym się urodził i mieszka wraz ze swoją rodziną. Poprzez zdjęcia publikowane na naszych łamach przybliża czytelnikom wiedzę o prezentowanych miejscach, którą posiada i którą zdobywa rozmawiając ze starszymi od siebie myśleniczanami. Józef Błachut obiecał nam, że na tej kwietniowej promocji monografii Myślenic nie poprzestanie.

Aby wziąć udział w losowaniu jednej z książek, należy wyciąć, uzupełnić i dostarczyć do naszej redakcji (Myślenice, Rynek 8/9) kupon znajdujący się obok.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.