Karta pocztowa wysłana z Myślenic 17 sierpnia 1917

Karta pocztowa wysłana z Myślenic 17 sierpnia 1917 roku do Komendy Kompanii Saperów nr 1 w Ostrowie w Guberni Łomżyńskiej Królestwa Polskiego

Treść: „Melduje posłusznie, że urlop mój został przedłużony do dnia 27 bieżącego roku, przez Komendę Legionów Polskich w Warszawie. Jan Hołuj - plutonowy Kompanii Saperów nr 1.” Jan Hołuj młodszy brał udział w obronie Warszawy przed wojskami rosyjskimi w 1920 roku.