Akcja

Katarzyna Żak z nagrodą za scenariusz lekcji

Katarzyna Żak z nagrodą za scenariusz lekcji

Nauczycielka języka polskiego z Małopolskiej Szkoły Gościnności została nagrodzona w konkursie ogólnopolskim za scenariusz lekcji europejskiej „Temat: Europa”

Początek roku obfituje w nagrody dla Małopolskiej Szkoły Gościnności. Tym razem splendoru dodała jej Katarzyna Żak - nauczycielka języka polskiego, która za scenariusz lekcji europejskiej „Temat: Europa” została nagrodzona jako jeden z 16 laureatów ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Lekcja jaką opracowała nosi tytuł „Katedra gotycka – zwornik kultury Europy”.

Scenariusze mogły być zgłaszane w następujących obszarach tematycznych: Geneza integracji europejskiej, Moje prawa w Unii Europejskiej, Jak funkcjonuje Unia Europejska? Kto? Co? Jak?, Wartości europejskie, Kulturalna Europa, Bezpieczna Europa (pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt), Europa badań i odkryć naukowych, EURO w portfelu, Przyszłość Europy.

Prace konkursowe oceniane były zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Jury brało pod uwagę m.in. kreatywność podejścia do przedstawienia tematyki wybranego obszaru, innowacyjność wykorzystanych metod pracy z młodzieżą, wartość i poprawność merytoryczną czy wykonalność scenariusza.

Ze scenariuszem Katarzyny Żak „Katedra gotycka - zwornik kultury Europy” będzie można się zapoznać w publikacji wydanej przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce zawierającej zwycięskie prace.