Archiwalne Myślenice

Czym jeździli myśleniczanie w latach 60-tych?

Star 25 - potocznie zwany „wywrotką”, Mercedes i Warszawa zaparkowane na płycie Rynku obok fontanny "Tereski" Rynek z lat 60. na zdjęciu autorstwa Harrisona Formana (1904-1978) z USA, które również odnalazłem w sieci. Oprócz st...

Zmodernizowana myślenicka stacja paliw z końca lat 60

Zmodernizowana myślenicka stacja paliw z końca lat 60. ubiegłego wieku prowadzona przez myśleniczanina Piotra Chęcińskiego Stacja ta, z trzema dystrybutorami magazynowała paliwo w dużych podziemnych zbiornikach. W końcu lat 50....

Rynek. Początek lat 60. ubiegłego wieku

Mężczyzna pobierający wodę do celów gospodarczych ze studni Tereska Studnię tę wzniesiono w 1893 roku na miejscu popularnej sadzawki niedługo po uruchomianiu w Myślenicach wodociągów. Spostrzegawczy czytelnicy gazety dostrzegą za...

Trzy przyjaciółki sprzed stu lat

Na fotografii z lat 20. ubiegłego wieku widnieją trzy przyjaciółki, rodowite myśleniczanki Od lewej: Maria Gorączkówna - jej rodzeństwo (dwie siostry i brat) zostali rozstrzelani w Fortach Krzesławickich, późniejsza żona profesor...

Koń przy studni „Tereska” w Rynku

Rok 1973. Koń przy studni „Tereska” w Rynku myślenickim. Studnię wzniesiono w 1893 roku na miejscu popularnej sadzawki niedługo po uruchomianiu w Myślenicach wodociągów. Wówczas wodę do niej doprowadzano drewnianymi rurami, aż ze...

Myślenice, rok 1952

Myślenice, rok 1952. Dudek Święch z narzeczoną, obok siostra Halina - późniejsza żona doktora Stanisława Serafina, siedzą na łące, gdzie obecnie znajduje się Osiedle Tysiąclecia.

Panorama miasta z początku lat 50. ubiegłego wieku

W dziejach Myślenic okres od 1949 do 1956 roku charakteryzował się nieustannym podkreślaniem sojuszu władz komunistycznych ze Związkiem Radzieckim Od 1946 roku do upadku PRL z wielką pompą i czcią obchodzono w mieście rocznice...