Archiwalne Myślenice

Fragment zniszczonej synagogi

Fragment zniszczonego budynku myślenickiej synagogi, bożnicy żydowskiej. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z pierwszych lat powojennych. Synagoga ta była wybudowana w latach 1874-1876 w rejonie skrzyżowania ulic Joselewicza i Słowa...