Piknik ekologiczny

Archiwalne Myślenice

Rynek 27 Kamienica Obońskich.

Rok 1986. Południowo-wschodnia pierzeja rynku myślenickiego, najważniejszego punktu miasta, wytyczonego w XV wieku wraz z domem wzniesionym w 1784 roku, dzisiaj oznaczonym numerem Rynek 27 znanym pod nazwą Kamienica Obońskich. Sw...

Z kolekcji Jacka Hołuja

Rozgrywki międzyzakładowe w piłkę nożną w Myślenicach - rok 1968/1969 Zakłady pracy, które brały udział w rozgrywkach: - Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane (PPRB) wraz z czterema zawodnikami wadowickiego przedsiębior...

Z kolekcji Jacka Hołuja

Myślenice lata 30. XX w. Grupa młodych myśleniczan udających się na wycieczkę, w tle figura św. Jana Nepomucena obok strażnicy w Śródmieściu.

Myślenicki handel.

Budynki (z lat 20. ubiegłego wieku) z placówkami handlowymi w zachodniej pierzei rynku myślenickiego w połowie lat 60. ub. wieku; zdjęcie Mieczysława Szancera z archiwum Józefa Stanisława Błachuta

Z archiwum Antoniny Sebesty

Staw Smreczyński, piesza wycieczka szkolna 1949 rok, Gimnazjum Handlowe; widoczni nauczyciele R. Sikorski, J. Nalepa, A. Ziarkiewicz, J. Lonc

Z kolekcji Jacka Hołuja

Kardynał Stefan Sapieha, wielokrotnie goszczący w myślenickim Sanktuarium. Zdjęcie z roku 1954.

Z kolekcji Jacka Hołuja

Wacław Kondr, z pochodzenia Czech, od roku 1907 dzierżawca dóbr księcia Lubomirskiego; zdjęcie z lat młodzieńczych.

W przededniu II wojny

W okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej „do Myślenic z każdym dniem wdzierał się niepokój potęgowany wprowadzanymi, a następnie odwoływanymi akcjami powszechnej mobilizacji”…, „coraz częściej za pośrednictwem myśle...