Archiwalne Myślenice

Z kolekcji Jacka Hołuja

Budynek wodociągów miejskich, powstały za czasów Austriackich, zwany studzienką. Jeden z pierwszych wodociągów miejskich w Galicji. Obecnie wymaga pilnego remontu. Zdjęcie z lat 30 XX w.

Młodzież na myślenickim rynku

 Druga połowa lat 70. ubiegłego wieku. Młodzież odpoczywająca w przebudowywanym wówczas rynku myślenickim. Warto przypomnieć, że w 1974 roku powstała na Tarnówce nowa stacja benzynowa. W momencie oddania jej do użytku, zamknięto s...

Z kolekcji Jacka Hołuja

Budynek Sokoła w Myślenicach, obok widoczny pomnik niepodległości oraz rosnący do dziś dąb posadzony w 1918 roku

Z kolekcji Jacka Hołuja

Cmentarz z I wojny światowej w Drogini – Banowicach, widok z lat 20. XX w. Na zdjęciu po lewej stronie uwieczniony został Emil Kubala, kronikarz Myślenic.

Chleb Zakopiański i Echo Krakowa.

 Rok 1981. Jeden z kiosków spożywczych Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów (MHSI) - Oddział Kraków przy ul. Słowackiego w Myślenicach. W ówczesnych latach tego typu kiosków było kilka w mieście. W godzinach popołudn...

Z kolekcji Jacka Hołuja

Grób Edwarda Kleberta uczestnika Powstania Styczniowego z 1863 r. Edward Klebert był nadleśniczym lasów księcia Lubimirskiego. Zmarł w 1923 r.

Panorama Myślenic z lat 50-tych

Panorama Myślenic z końca lat 50. ubiegłego wieku w kierunku południowo-wschodnim, wykonana z wieży kościoła parafialnego NNMP w Myślenicach. Dla młodszego pokolenia określenie widocznych miejsc i budowli może stanowić obecnie nie...