Felietony Ryszarda Tadeusiewicza

Nie święci garnki lepią – tylko ceramicy!

Tytuł dzisiejszego felietonu jest oczywiście żartem, mającym przyciągnąć Państwa uwagę do możliwości, jakie w zakresie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oferuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Przyp...

Wiertnictwo oraz paliwa i energia

Ostatnio omawiam tu poszczególne wydziały AGH, próbując namówić przedsiębiorczych myśleniczan, żeby korzystając z dorobku naukowego powstającego na tych wydziałach, podejmowali innowacyjną działalność gospodarczą. W większości prz...

Inżynieria mechaniczna i geodezja

Kontynuuję prezentację wydziałów AGH jako potencjalnych źródeł inspiracji dla innowacyjnych firm, które chciałbym widzieć w Myślenicach. Dziedziną techniki o dużym znaczeniu jest stale inżynieria mechaniczna. Na AGH w obszarze tym...

Fizyka jako źródło nowej techniki

Opisuję w tych felietonach zasoby wyników badań naukowych powstających w Krakowie, które mogą stać się bazą do tworzenia innowacyjnych firm w Myślenicach. Głęboko wierzę w tę możliwość i tytuł pierwszego felietonu z tego cyklu: „M...

Odlewnictwo przydatne dla techniki i dla sztuki

Wydział Odlewnictwa AGH, którego ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw (w szczególności myślenickich) chcę teraz omówić, jest jedynym takim wydziałem w Europie. Na wielu politechnikach w kraju i za granicą naucza się podsta...

Wiedza na temat metali i ich obróbki

W zeszłym tygodniu opisałem możliwości, jakie wiążą się z naukową ofertą dwóch wydziałów AGH: Górniczego i Geologicznego (podaję nazwy w skrócie). Dzisiaj zajmiemy się wydziałami związanymi z metalurgią. Dawny Wydział Hutniczy na...

Bogata kopalnia tematów do współpracy – AGH

Opisując w tej serii felietonów różne źródła zasobów intelektualnych, mogących służyć rozwojowi małych i średnich innowacyjnych przedsiębiorstw w Myślenicach – dałem pierwszeństwo innym uczelniom. Ale obecnie, gdy inne uczelnie zo...

Co ma w zanadrzu Politechnika Krakowska?

Omawiając możliwości pozyskiwania wyników badań naukowych, które mogą być bazą do rozwinięcia w Myślenicach innowacyjnych firm opartych na tych wynikach doszedłem obecnie do oferty Politechniki Krakowskiej (PK). To duża i dobra uc...

Oferta z Uniwersytetu Pedagogicznego

Przedstawiam w kolejnych publikowanych tu felietonach różne uczelnie Krakowa, na które próbuję spojrzeć z perspektywy możliwości rozwijania – w oparciu o zasoby wiedzy tworzonej i doskonalonej na tych uczelniach – innowacyjnego bi...

Ministerialne finanse dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Pisząc te felietony, staram się spopularyzować ideę tworzenia w Myślenicach małych przedsiębiorstw wykorzystujących i komercjalizujących osiągnięcia naukowe, powstające w niezbyt odległym Krakowie. Milo mi powiadomić, że działalno...

A może tworzyć scenariusze gier komputerowych?

W felietonach, które tutaj co tydzień zamieszczam, staram się namawiać myśleniczan do tworzenia firm, które mogłyby wykorzystać zasoby intelektualne niezbyt odległego Krakowa. Że taki model współpracy nauki i gospodarki sowicie si...

Technologie z Uniwersytetu Rolniczego

Opisuję w moich artykułach źródła na terenie Krakowa, z których można pozyskiwać wyniki naukowe, mogące być bazą do rozwoju innowacyjnego biznesu w Myślenicach. Dzisiaj chciałbym napisać o ofercie, jaką w tym zakresie ma Uniwersyt...

50 lat temu - lądowanie na Księżycu

W tych felietonach staram się Państwu przybliżać te osiągnięcia nauki i techniki, które mogą być podstawą rozwinięcia w Myślenicach biznesu opartego na nauce. Czasem jednak będę sięgać do historii, bo skoro świętujemy rocznice bit...