Felietony Ryszarda Tadeusiewicza

Tradycje akademickie – Polska Akademia Nauk

Pisząc wcześniej o kolejnych „szczeblach akademickiej drabiny” stopni naukowych i tytułu naukowego, nie wspomniałem o tym, co wznosi się jeszcze wyżej, niż najwyższy stopień owej drabiny – o możliwości uzyskania członkostwa Polski...

Tradycje akademickie: Ślepa uliczka - marcowi docenci

Opisałem we wcześniejszych felietonach strukturę stopni naukowych, zdobywanych przez badaczy na polskich uczelnia i w instytutach badawczych. Ta „drabina awansu” składa się dziś z doktoratu i habilitacji, a kończy się tytułem nauk...

Tradycje akademickie: Stopnie naukowe i co dalej?

W tej serii moich felietonów próbuję przybliżyć czytelnikom Gazety Myślenickiej wybrane tradycje akademickie. Omówiłem we wcześniejszych tekstach zasady zdobywania tytułów zawodowych licencjata i magistra, a także stopni naukowych...

Tradycje akademickie: Stopnie naukowe III

Tydzień temu opisałem w skrócie drogę, jaką młody naukowiec dociera do stopnia naukowego doktora. Po zdobyciu tego stopnia może się już uważać za uczonego, ponieważ łacińskie słowo doctus oznacza właśnie „uczony”. Słowo to obecnie...

Tradycje akademickie: Stopnie naukowe II

W zeszłym tygodniu rozpocząłem opis drogi, jaką musi przebyć ktoś wybierający tak zwaną „karierę naukową”. Opisałem I i II stopień studiów i doprowadziłem obserwowanego kandydata na naukowca do momentu uzyskania tytułu zawodowego...

Tradycje akademickie: Stopnie naukowe I

Powracając po świątecznej przerwie do przybliżania czytelnikom Gazety Myślenickiej różnych aspektów życia akademickiego, chciałbym dzisiaj omówić system stopni naukowych, który jest od ponad stu lat stosowany w większości uczelni...

W którym roku narodził się Jezus?

W felietonie, który opublikowałem w poprzednim numerze Gazety Myślenickiej, pisałem o tym, że dzień 25 grudnia, świętowany w kościele katolickim jako Boże Narodzenie, jest wybrany dość arbitralnie. Przemawia za nim wielowiekowa tr...

Skąd się wzięła data Bożego Narodzenia?

Przeżywamy niezwykły okres. „Bardzo ciepły, choć grudniowy”, jak w znanej piosence. W związku z tym poczuwam się do dwóch rzeczy: po pierwsze chcę życzyć moim Czytelnikom zdrowych, rodzinnych, radosnych i dających odpoczynek Świąt...

Tradycje akademickie: Doktorat Honoris Causa

Pisząc te felietony staram się przybliżyć myśleniczanom różne informacje z akademickiego Krakowa, który jest wprawdzie blisko, ale który pod wieloma względami jest tajemniczy ze swymi tradycjami, uroczystościami i mało znaną (poza...

Wizja nowoczesnego uniwersytetu – część II

Omawiam w tych felietonach składniki wizji uniwersytetu. Omówiona została obowiązująca w uniwersytetach jedność kształcenia i badań naukowych. Drugim czynnikiem odróżniającym uniwersytet współczesny od średniowiecznego wzorca jest...

Wizja nowoczesnego uniwersytetu – część I

Próbuję w tym cyklu felietonów przybliżać różne informacje, dotyczące struktury i organizacji instytucji akademickich, bo są one ciekawe – a mało znane. Nawet studenci nie zawsze zastanawiają się nad tym, jak zorganizowana jest sz...

Najstarsze Uniwersytety

We wcześniejszych artykułach, publikowanych w tym miejscu, usiłowałem zachęcić Czytelników do korzystania z możliwości, jakie stwarza sąsiedztwo uniwersyteckiego Krakowa. Teraz jednak tamtą serię zakończyłem i postaram się pisać t...