Historia

Był wśród nas… Stanisław Trybała

Artysta... człowiek wielkiej sztuki. Konsekwentnie i z niebywałym powodzeniem podążający po wytyczonych przez siebie ścieżkach twórczości. Unoszony własną wzniosłością, głęboką wiarą, niepowszednim talentem. Rzeźba była rytmem Jeg...

Remont dachu kaplicy Matki Bożej w Myślenicach

Myśleniczanin Józef Szymski wraz z cieślami, braćmi Janem i Stanisławem Górka z Dolnego Przedmieścia podczas remontu dachu kaplicy Matki Bożej kościoła parafialnego w Myślenicach przeprowadzanego w latach 70. ubiegłego wieku Jó...

Jak dawniej obchodzono Dzień Kobiet

Dzień 8 marca obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet mienił się zazwyczaj smętnymi barwami. Organizowane w zakładach pracy i instytucjach okolicznościowe spotkania (tzw. akademie) zdaje się, że nie różniły się i nie odznaczał...

Wiktor Ćwierzyk. Obywatel i rzeźbiarz niepospolity

Wiktor Ćwierzyk (1914-2001) fryzjer, malarz, rzeźbiarz samouk, obywatel Myślenic. Twórca drewnianych figur o tematyce świeckiej i religijnej. Niniejsze wspomnienie, w którym pragnę przypomnieć szczególne dokonania Człowieka o niet...

Karnawał po Staropolsku cz. 3

Zapowiedź nowego podziału administracyjnego kraju i płynące z tego tytułu konsekwencje dla działalności programowej Domu Kultury nakazywały zastanowić się nad nowym kształtem i wizerunkiem myślenickiego Karnawału. Zwiastunem pierw...

Karnawał po Staropolsku

Bezpośrednimi realizatorami imprez karnawałowych pierwszych lat 70. ubiegłego wieku były funkcjonujące nieomal w każdej miejscowości powiatu wiejskie kluby kultury „Ruch” i „Rolnika”, świetlice wiejskie i zakładowe, gminne ośrodki...

Karnawał po Staropolsku

Czas hucznych zabaw, tańców i wesołości zwany powszechnie karnawałem zawsze nosił w Polsce miano zapustów. Trwał i mijał - jak wspominają kronikarze - pod znakiem wszelakiej uciechy i radości, tudzież śpiewów i oszałamiających zab...

Św. Jan Nepomucen - pogromca wodnego żywiołu

Przenikanie kultu św. Jana Nepomucena najmocniej wystąpiło w południowej Polsce, szczególnie narażonej na wylewy górskich rzek. Odnotowano szerzenie się nabożeństw do patrona, „specjalisty” w ujarzmieniu wodnego żywiołu wywołanego...

„Ziemia Myślenicka” - cud natury - diament kultury

Każda formacja artystyczna bez względu na charakter i zakres uprawianej dyscypliny sztuki jest w absolutnym stanie zapracować sobie na płynącą z głębi serca sympatię i życzliwość publiczności. Potrafi wywołać w niej stany autentyc...

Ufundował i zbudował kościół w Węglówce

Urodził się i zmarł w Węglówce. W tym roku przypada setna rocznica jego śmierci. Mieszkańcy tej pięknej miejscowości pamiętają o tym może nieco zapomnianym księdzu, niezwykłym człowieku i wielkim społeczniku Ks. Jan Ślósarz (18...