Historia

Myślenicki wrzesień 1939 r.

Kończył się słoneczny sierpień, większość gospodarzy z Myślenic zakończyła żniwa i sianokosy. Wykonywano podorywki pod zboża ozime i przygotowywano się do wykopków ziemniaków. Letnicy odpoczywający na Zarabiu opuszczali miasto, a...

Za siedmioma górami i lasami…

Szczerze uradowane i uśmiechnięte twarze najmłodszych uczestników imprez i zdarzeń kulturalnych to najlepszy i najbardziej wiarygodny sprawdzian jakości i popularności pewnych programów i imprez organizowanych dla tego kręgu odbio...

Moje wspomnienia z lat 1939-1945 cz.1

Bratu Kazimierzowi oraz kolegom z Gimnazjum Myślenickiego, którzy w latach 1939-1945 walczyli i zginęli dla Polski w dowód pamięci wspomnienia te poświęca autor. Myślenice, listopad 1982r. Wstęp Pragnę na początku zaznaczyć, że...

Pamiętamy księdza Jana Kruczka

Moje wspomnienia o księdzu Kruczku są niepełne i fragmentaryczne, są też bardzo osobiste. Swojego przyszłego katechetę poznałam wcześnie, jeszcze przed pójściem do szkoły. Mama, która była nauczycielką, zabrała mnie ze sobą idąc p...

Centrum miasta z lat 50.

Myślenice - centrum miasta. Widok południowo-wschodniej pierzei Rynku z lat 50. ubiegłego wieku. Autor zdjęcia nieznany.

Przedsiębiorstwo Jana Hołuja

Na zdjęciu z lat 20. ubiegłego wieku widoczne zabudowania przedsiębiorstwa Jana Hołuja: młyna, tartaku i elektrowni. Na pierwszym planie Młynówka jeszcze przed regulacją. Zdjęcie niepublikowane.

Orędownicy bibułkowego piękna cz. 2

Wiosna to naturalny czas kwitnienia kwiatów i ogrodów… Te zaś o których zamierzam wspomnieć kwitną przez cały rok. Na przekór prawom natury rozkwitają pełnią swej urody szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wiel...

Orędownicy bibułkowego piękna

Oczywista to prawda, że o kulturze estetycznej każdego narodu i każdego społeczeństwa decydują twórcy i odbiorcy kultury; artyści tworzący swoje dzieła oraz widzowie - odbiorcy poddający się ich magicznemu i urokliwemu działaniu...

O księdze pamiątkowej przewodników - jubilatów

„Tyś czuł, że każda z okolic mieć musi swój wdzięk właściwy i wyraz odrębny” - napisał Adam Asnyk w wierszu Maciejowi Sieczce przewodnikowi w Zakopanem. Prezentacja tego „wdzięku właściwego” i „wyrazu odrębnego” o której pisze poe...

Nieznany bohater wielkiej sprawy

Myślę, że moja rodzina tak jak wiele innych dostrzega szczególność roku 2018 oraz podświadomie czuje, że 100 rocznica odzyskania niepodległości jest okresem kiedy bohaterowie walki o niepodległość żądają wspomnienia o sobie współc...

Nie znała słów „nie da się”

Zawsze otwarta na drugiego człowieka, nie znała słów „nie da się”. Śmierć wieloletniej prezes Izby Gospodarczej wstrząsnęła nie tylko Dobczycami. Odeszła w 2016 roku w wieku 54 lat Podczas wieczoru wspomnień przyjaciele, najbliżs...