Historia

Była wśród nas… Barbara Perek (1941-2018)

Jakże niewiele mówią słowa nekrologu… Zaiste mówią zbyt krótko i zbyt lakonicznie: „Dnia 5 września 2018 roku zasnęła ufnie w Panu śp. Barbara Perek…” Odeszła nagle i niespodziewanie. Odeszła na zawsze pozostawiając w naszej pamię...

Myślenicki wrzesień 1939 r.

Kończył się słoneczny sierpień, większość gospodarzy z Myślenic zakończyła żniwa i sianokosy. Wykonywano podorywki pod zboża ozime i przygotowywano się do wykopków ziemniaków. Letnicy odpoczywający na Zarabiu opuszczali miasto, a...

Za siedmioma górami i lasami…

Szczerze uradowane i uśmiechnięte twarze najmłodszych uczestników imprez i zdarzeń kulturalnych to najlepszy i najbardziej wiarygodny sprawdzian jakości i popularności pewnych programów i imprez organizowanych dla tego kręgu odbio...

Moje wspomnienia z lat 1939-1945 cz.1

Bratu Kazimierzowi oraz kolegom z Gimnazjum Myślenickiego, którzy w latach 1939-1945 walczyli i zginęli dla Polski w dowód pamięci wspomnienia te poświęca autor. Myślenice, listopad 1982r. Wstęp Pragnę na początku zaznaczyć, że...

Pamiętamy księdza Jana Kruczka

Moje wspomnienia o księdzu Kruczku są niepełne i fragmentaryczne, są też bardzo osobiste. Swojego przyszłego katechetę poznałam wcześnie, jeszcze przed pójściem do szkoły. Mama, która była nauczycielką, zabrała mnie ze sobą idąc p...

Centrum miasta z lat 50.

Myślenice - centrum miasta. Widok południowo-wschodniej pierzei Rynku z lat 50. ubiegłego wieku. Autor zdjęcia nieznany.

Przedsiębiorstwo Jana Hołuja

Na zdjęciu z lat 20. ubiegłego wieku widoczne zabudowania przedsiębiorstwa Jana Hołuja: młyna, tartaku i elektrowni. Na pierwszym planie Młynówka jeszcze przed regulacją. Zdjęcie niepublikowane.

Orędownicy bibułkowego piękna cz. 2

Wiosna to naturalny czas kwitnienia kwiatów i ogrodów… Te zaś o których zamierzam wspomnieć kwitną przez cały rok. Na przekór prawom natury rozkwitają pełnią swej urody szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wiel...

Orędownicy bibułkowego piękna

Oczywista to prawda, że o kulturze estetycznej każdego narodu i każdego społeczeństwa decydują twórcy i odbiorcy kultury; artyści tworzący swoje dzieła oraz widzowie - odbiorcy poddający się ich magicznemu i urokliwemu działaniu...

O księdze pamiątkowej przewodników - jubilatów

„Tyś czuł, że każda z okolic mieć musi swój wdzięk właściwy i wyraz odrębny” - napisał Adam Asnyk w wierszu Maciejowi Sieczce przewodnikowi w Zakopanem. Prezentacja tego „wdzięku właściwego” i „wyrazu odrębnego” o której pisze poe...