Informator

Zapraszamy na bezpłatne seminaria dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje cykl seminariów pt.: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych”. Odbędą się one tylko w trzech terminach: 16 września 2019r. (godz.10-14.00), Tarnów, Hotel Crystal Park,...

Zawiadomienie

Działając na podstawie art 10 § 1 KPA w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „ budowa sieci napowietr...

Obwieszczenie

W dniu 26 sierpnia 2019r. na podstawie art. 50, 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjn...

Emerytury i renty w górę

Od 1 marca emerytury i renty rosną. Świadczenia zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji. W Małopolsce podwyżka dotyczy niemal 701 tys. osób, które pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji e...

Ruszył nabór do kolejnej edycji programu KLUB

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Od 2016 r. odnosi duże sukcesy poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz mi...

Święta, świętami ale uważaj na oszustów

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Już w okresie mikołajek zaczyna się czas poszukiwania idealnych prezentów dla najbliższych. Warto jednak pamiętać, że oszuści tylko czekają na nasz błąd. Jak zminimalizować ryzyko kradzieży na...

RODO wymusiło najwięcej zmian w handlu i mediach

189 dni - tyle upłynęło od wejścia w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Na początku listopada polski rząd przyjął ostatni pakiet przepisów związanych z wdrożeniem RODO, które wpłynęło na rzeczywistość bizne...

Kierowco, tych dokumentów nie musisz ze sobą wozić

Od 1 października kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu. To efekt zmiany przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym Podczas kontroli na...

Najwięcej myśleniczan jest po szkole zawodowej

Co trzeci mieszkaniec Myślenic ukończył zasadniczą szkołę zawodową, co piąty ma wykształcenie podstawowe, a co szósty średnie zawodowe lub gimnazjalne. Maturą może pochwalić się co dziesiąty z nas, natomiast dyplomem wyższej uczel...