Kadry historii

Maria Maślerz (1925- 2020) Była wśród nas...

Droginia...Niewielka wieś...Wioska jakich wiele...Mająca swoją topografię i dokładnie określoną urodę...Wieś, której historię- tę zwykłą i niepowszednią - tworzyli i nadal współtworzą jej mieszkańcy, zarówno młodzi, jak i sędziwi....

Była wśród nas... Bożena Siewarga (1932-2019)

Unoszące się wysoko pod galeryjnym sklepieniem słowa... „Jesteśmy... bo pamiętamy...” - to wyjątkowo piękna i trafna myśl przewodnia towarzysząca wystawie zmarłej w ubiegłym roku artystki z Krakowa - śp. Bożeny Siewarga. 21 stycz...

Tam, gdzie cisy i jarzębiny – przywracanie pamięci

Jak wyglądał „Fascynujący i straszny XX wiek” w Sułkowicach? Jak przeżywali tragiczne wydarzenia obu wojen mieszkańcy tej ziemi? Na te pytania próbuje odpowiedzieć książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic Kowadło pt. „...

Oddaliśmy hołd „Bohaterowi 5 narodów”

Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów i krajów, ale umiera tylko za Polskę” (gen. Stanisław Maczek) 11 grudnia obchodziliśmy 25 rocznicę śmierci generała Stanisława Maczka – „Bohatera 5 narodów”, „Obrońcy Ziemi Myśl...

W rocznicę Stanu Wojennego - nie zapominajmy

13 grudnia 2016 r. tj. 3 lata temu zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności trzej mieszkańcy powiatu myślenickiego, z Gruszowa i Krzyworzeki: znany rzeźbiarz Stanisław Pietruszka wraz z żoną Ewą Pietr...

Rycerstwo bez tajemnic

Nazywano ich Wojownikami Chrystusa i taki był również tytuł wykładu dr Łukasza Malinowskiego w Muzeum Niepodległości, poświęcony rycerstwu w średniowiecznej Polsce. Wykład połączony był z promocją najnowszej książki Łukasza Malin...

Zygmunt Kamiński ps. „Pobóg”- AK Sułkowice

W okresie II wojny na ziemiach okupowanych powstały struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Miały one charakter tajny i obejmowały wszystkie struktury państwa polskiego, podległego Rządowi RP na uchodźstwie. Powstały one też na...

Z Bratankami zagraliśmy w Myślenicach 20 lat temu

W historii Myślenic kilkakrotnie gościliśmy piłkarskie mecze międzypaństwowe, których areną był stadion imienia Gustawa Grochala na Zarabiu. Rok temu opisywaliśmy mecz reprezentacji olimpijskiej z Czechosłowacją z 1983 roku, który...

PRL – fasadowe wybory: 1945-1989

Postanowienia Wielkich Mocarstw - w tym Rosji bolszewickiej - na Konferencji w Jałcie zobowiązywały do przeprowadzenia w powojennej Polsce „możliwie najprędzej wolnych i nieskrępowanych wyborów, opartych na głosowaniu powszechnym...

Myślenicki październik cz. 2

Śmierć Józefa Stalina w marcu 1953 roku głęboko poruszyła komunistów. Pomimo świeckości państwa i ateistycznej polityki, komunistyczne władze nakazały bić w dzwony we wszystkich kościołach w Polsce. Funkcjonariusze aparatu przemo...

Studzienka

To, że Myślenice niemal na każdym kroku kryją jakąś tajemnicę ze swojej ciekawej historii, wiadomo nie od dziś. Niejednokrotnie mijamy obiekty, które są już tak wrośnięte w krajobraz, że praktycznie ich nie zauważamy, a na pewno n...

Myślenicki październik (cz. 1)

Polską od zakończenia wojny rządzili komuniści, którzy władzę objęli dzięki poparciu sowieckiej Rosji, po rozprawieniu się z legalną opozycją polityczną i polskim podziemiem niepodległościowym. W latach pięćdziesiątych próbowali o...