Specjaliści radzą

Przyczyny agresji dzieci cz.2

Drugą część wskazówek dla rodziców w celu zapobiegania agresywnym zachowaniom dzieci przedstawia   Maria Klakla, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.   Brak sensu życia Ważnym zadaniem rodziców...

Przyczyny agresji dzieci cz.1

Na ogromne znaczenie rodziców w procesie wychowania zwracał uwagę Janusz Korczak - nieoceniony wychowawca dzieci i młodzieży. Twierdził on, że w dziecku odbijają się postawy i zachowania dorosłych, przede wszystkim zaś - rodziców....

Stres: dobry czy zły?

Stres towarzyszy nam w codziennym życiu, dotyczy każdego człowieka bez względu na płeć czy wiek. Każdy odczuł pojawiające się pod wpływem silnych emocji przyspieszone bicie serca, spocone dłonie, „gęsią skórkę”. Pozytywne i negaty...

Czy można nauczyć dziecko optymizmu?

Każdy z nas chciałby żyć tak jak w zakończeniach wszystkich dziecięcych baśni ,,długo i szczęśliwie”. Jak wiemy życie niestety to nie bajka i nie rzadko oferuje nam trudne i bolesne momenty. Jest jednak sposób na to, by życie nie...

Czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma sens?

Czy wczesna interwencja terapeutyczna ma sens? Czy terapeuta i rodzice powinni podjąć wysiłek, aby pomóc dziecku w przezwyciężęniu jego trudności we wczesnym okresie jego życia? Czy przykładowo w sytuacji braku pojawienia się ocze...

Jak sobie radzić ze złością dzieci?

Złość jak każda inna emocja (radość czy smutek) jest naturalną reakcją na zastaną sytuację. Złość czujemy najczęściej, gdy ktoś nie spełnia naszych życzeń, gdy coś nam się nie powiedzie bądź zostaniemy niesprawiedliwie potraktowan...

Jak się uczyć? cz. 3

Oprócz różnych form zapamiętywania warto jeszcze nauczyć się metod notowania. Załóżmy z góry, że tradycyjne notatki wyszły z mody. Są mało przejrzyste, nudne i wcale nie pomagają nam w uczeniu się. Jak zatem efektywnie notować?...

Jak się uczyć? cz. 2

Zapamiętywać ciągi liczb czy wyrazów nie jest sprawą łatwą. Są jednak specjalne techniki i metody, który w znaczący sposób, nam to ułatwiają. Jak je zatem zapamiętać?   - tłumaczy Katarzyna Lampa - pedagog, psycholog w Poradni...

Jak się uczyć? cz. 1

Coraz więcej informacji do zapamiętania, coraz bardziej skomplikowane treści wymuszają na nas postawienie pytania: jak się uczyć skutecznie?   - odpowiada Katarzyna Lampa - pedagog, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogic...

Jak rozmawiać o podejrzeniu przemocy?

Zjawisko przemocy jest powszechne. Narażone mogą być na nią dzieci w każdym wieku i w każdym miejscu, w którym przebywają. Jednak dzięki szybkiej interwencji możemy przeciwdziałać jej eskalacji i ochronić nasze dzieci. Co robić, g...

Kiedy dziecko źle wymawia "r"

Jedną z częstszych wad wymowy występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest wadliwa wymowa głoski "r". To kiedy jest to problemem, a kiedy po prostu jednym z etapów rozwoju mowy   - wyjaśnia Lidia Qashou, pedagog - lo...

Jak kształtować pozytywną samoocenę u dzieci?

Każdy dorosły pragnie, aby jego pociecha rozwijała się zdrowo, dlatego ważny jest harmonijny rozwój naszego dziecka we wszystkich sferach rozwojowych. Niezmiernie istotną sprawą jest również budowanie u dziecka poczucia własnej wa...