Trzy pytania do...

Anna Szymska – prezes Klubu Sportowego M-Maximus

- Skąd pomysł na organizację przez państwa Gali MMA? - Pomysłodawcą pierwszej Gali MMA Maximus Warriors, która odbyła się 4 lata temu w Sułkowicach, był trener naszego Klubu. Gala, miała być formą prezentacji umiejętności naszych...

Michał Rudkowski – przewodniczący KGP Myślenice

- Klub „Gazety Polskiej” w Myślenicach działa od 6 lat, za nami kilkadziesiąt spotkań z różnymi osobistościami ze świata polityki i kultury, nauki. Czy pana zdaniem dzięki tej inicjatywie, świadomość i spojrzenie myśleniczan na pe...

Maja Ingarden

– Myśleniczanie bez wątpienia kojarzą panią z mundurem, ponieważ pani rodzina od najmłodszych po tych najstarszych włącza się w działalność Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dlaczego akurat państwo postanowili zaangażow...

Mateusz Murzyn – prezes PTTK „Lubomir”

– To już ponad 85 lat działalności PTTK „Lubomir”. W jakiej kondycji jest nasz myślenicki oddział? – Oddział w ostatnich latach przeżywał pewne kryzysy, dotykające w szerokim zakresie turystykę społeczną. Na szczęście udało nam s...