Trzy pytania do...

st. bryg. mgr inż. Sławomir Kaganek

– Jaka jest obecna kondycja PSP w Myślenicach? – Nasza straż jest odpowiednio wyposażona i wyszkolona do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych związanych z charakterystyką zagrożeń występujących na terenie powiatu. Nasz sprzę...

Jarosława Szlachetki - burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

- W czwartek rano pan burmistrz ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Myślenice oraz wezwał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Kto wchodził w skład tego sztabu? - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego to stałe grono 1...

Łukasz Malinowski – p.o. dyrektora Muzeum Niepodległości

Jakie zmiany chce Pan wprowadzić pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Niepodległości? Muzeum Niepodległości opowie nam spójną historię Polski, z uwzględnieniem dziejów naszego regionu. Pewne rzeczy zostaną przeakcentowane. Większy...

Trzy pytania do… Marka Serafina

Wolontariusz Caritas Betania - Niedawno obchodziliśmy 25-lecie Parafialnego Zespołu Caritas Betania, czy włączyłeś się w przygotowania do tej wielkiej uroczystości? - Tak, żyłem tym wydarzeniem wraz z całą wspólnotą Betanii prze...

Adam Dobek aktor Grupy Misterium

Adam Dobek pochodzi z Myślenic. Na co dzień zajmuje się muzyką, akompaniuje na fortepianie na konkursach lokalnych i ogólnokrajowych. W tym roku kończy również edukację w średniej szkole muzycznej w klasie fortepianu. W pasyjnym p...

Trzy pytania do... posła Sławomira Hajosa

Czym się pan zajmował do czasu objęcia funkcji posła na Sejm RP? – Jestem góralem spod Babiej Góry z Zawoi, więc nie tak daleko od powiatu myślenickiego i samych Myślenic, a sądzę, że okolice Babiej Góry są wszystkim doskonale zn...