Każde wysypisko śmieci ma swoją historię

Każde wysypisko śmieci ma swoją historię

Niszczenie piękna naszej lokalnej przyrody to świadectwo „Śmietnika w głowach”. To świadectwo przyzwolenia na niszczenie Ziemi wydane przez nas samych, naszych rodziców.

Chciałoby się, aby każdy polubił swój najmniejszy kawałek Ziemi, tak po prostu, na co dzień zadbał, aby śmieci trafiały tam gdzie ich miejsce. Segregacja odpadów jest jedną z podstaw ochrony środowiska dzięki niej zaoszczędzimy surowce naturalne dla następnych pokoleń, ale czy wszyscy to rozumiemy?

Pozostawiane śmieci na obrzeżach dróg, potoków, lasów w znaczny sposób obniżają walory estetyczne krajobrazu. Funkcjonujące w ramach prowadzonych akcji „Wiosenne porządki”, kontrolować będą miejsca, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci. Należy pamiętać, że likwidowanie dzikich wysypisk to bardzo poważny wysiłek organizacyjny, a przede wszystkim finansowy dla gminy. Sprawcy wyrzucający śmieci do lasu, przydrożnego rowu czy w miejsca publiczne nie mogą czuć się bezkarnie. Kto bowiem dopuścił się pozbywania odpadów niezgodnego z ustawą o utrzymaniu porządku w gminie, może spodziewać się mandatu karnego w wysokości do 500 zł, a w postępowaniu sądowym do 5000 zł. Jeśli nie można ustalić osoby, która dopuściła się wykroczenia, nielegalne wysypisko jest zgłaszane do właściciela terenu. W tej kwestii prowadzona jest także współpraca z jednostkami miejskimi i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślenice. Realizując zadania mające na celu minimalizowanie skutków niszczenia naszego krajobrazu przed powstawaniem dzikich wysypisk śmieci Straż Miejska Myślenice będzie instalować w niektórych miejscach fotopułapki.

Mamy zdefiniowanych kilka takich krytycznych punktów gdzie najczęściej dochodzi do zaśmiecenia, porzucenia odpadów pod osłoną nocy. Są to miejsca trudno dostępne, mało uczęszczane przez osoby, które mogłyby np. stać się świadkami takiego procederu, to właśnie takie miejsca sprawcy dzikich wysypisk śmieci wybierają aby nielegalnie pozbyć się odpadów, np. ze swojej działalności usługowej: remontowo-budowlanej. Natomiast nie ma i nie będzie zgody na rozmyślne i złośliwe działania, niszczenia mienia, czy dewastowanie przestrzeni, która ma służyć ludziom. Na szczęście świadomość ekologiczna naszych mieszkańców jest coraz większa i często świadkowie takich zdarzeń zapisują numery rejestracyjne samochodów lub rozpoznają sprawców zanieczyszczeń przekazując informację do dalszego postępowania straży miejskiej – przekonuje Tomasz Burkat komendant straży miejskiej

Przypominamy, iż nieprawidłowości w utrzymywaniu terenów należących do gminy należy zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Mienia tel. 012 639 23 35 lub 012 639 23 37, natomiast tereny należące do powiatu, Zarząd Dróg Powiatowych pod tel. 012 272 17 33, straż miejska nr. tel. 012 639 23 23 lub 0 609 600 003. Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków. Zachęcamy do korzystania z tych numerów telefonów i informowania o każdych nieprawidłowościach w gospodarce odpadami.