Kiedy dziecko źle wymawia "r"

Jedną z częstszych wad wymowy występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest wadliwa wymowa głoski "r". To kiedy jest to problemem, a kiedy po prostu jednym z etapów rozwoju mowy

 

- wyjaśnia Lidia Qashou, pedagog - logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

 

Wadliwa wymowa głoski r czyli rotacyzm lub reranie. Wyróżnia się kilka form rotacyzmu,a ale najbardziej niepokojący jest rotacyzm właściwy, czyli deformacja głoski r polegająca na tworzeniu dźwięku niewystępującego w systemie fonetycznym języka polskiego. Na skutek zmiany miejsca artykulacji głoska r powstaje zupełnie w innym miejscu i jej brzmienie jest zdeformowane, a tym samym nieprawidłowe. Jako przykład możemy tu podać tzw. r francuskie, ale spotykamy również wymawianie r gardłowo, nosowo, świszcząco, itp.

Takie wady wymagają wczesnej interwencji logopedycznej, w przeciwieństwie do zastępowania lub opuszczania głoski r, co jest normą w rozwoju językowym dziecka. Innymi słowy, jeśli dziecko przed ukończeniem 6 r.ż. zastępuje głoskę r innymi głoskami, np.: j, l, w (czyli zamiast rower mówi np. jowej, lowel, wowew) albo w ogóle opuszcza głoskę r (czyli zamiast ryba mówi yba), to nie jest to powód do niepokoju i nie wymaga wizyty u logopedy. Głoska r jest bowiem dźwiękiem trudnym pod względem artykulacyjnym i pojawia się zwykle najpóźniej w zasobie dźwiękowym dziecka, najczęściej właśnie w okolicy 5. lub 6. roku życia. Ale jeśli zauważymy, że zamiast głoski r, dziecko używa zupełnie innego dźwięku, nieprzypominającego w wymowie żadnej innej głoski, to koniecznie udajmy się do specjalisty po pomoc.

Celem terapii rotacyzmu jest usunięcie wadliwych form realizacji dźwięku r i wytworzenie na ich miejsce formy poprawnej, a następnie utrwalenie jej w mowie kontrolowanej i spontanicznej. Pamiętamy o systematycznym utrwalaniu i wykonywaniu ćwiczeń zaleconych przez logopedę, gdyż gwarancją sukcesu w terapii logopedycznej jest ścisła współpraca logopedy oraz rodziców i nauczycieli dziecka. Przykłady materiałów i ćwiczeń pomocnych w terapii rotacyzmu znajdą Państwo na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.