Klub Gazety Polskiej w Warszawie

Klub Gazety Polskiej
w Warszawie

W ubiegłą sobotę grupa Myśleniczan wzięła udział w manifestacji poparcia dla reformy sądownictwa w Warszawie. Wszystko za sprawą szumu, jaki został rozpętany przez przeciwników wprowadzenia gruntownych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Kilkanaście osób z powiatu Myślenickiego wzięło udział w manifestacji poparcia dla reformy sądów, która odbyła się w sobotę 8 lutego o godz. 12.00 przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Organizatorem myślenickiej delegacji był Klub „Gazety Polskiej” w Myślenicach na czele z Przewodniczącym Michałem Rudkowskim

- Reforma sądów jest sprawą podstawową. Każdy Polak ma prawo do sprawiedliwego wyroku i sprawnie funkcjonującego sądu. Dzisiaj te zasady nie są zachowywane, ponieważ wiele wyroków budzi wątpliwości. Ustawy podpisane przez Prezydenta RP 4 lutego porządkują odpowiedzialność sędziów i przywracają kontrolę narodu nad władzą sądowniczą. Protestują przeciwko temu niektórzy sędziowie oraz opozycja parlamentarna, która wzorem najgorszej tradycji z okresu I RP (targowica) zwraca się po pomoc do struktur zewnętrznych Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE. Próbuje się wpływać na decyzje władz państwowych RP, poprzez nacisk organów unijnych, co nie jest zgodne z żadnymi traktatami ani umowami międzynarodowymi. Podważa to naszą suwerenność w decydowaniu o tym, jak ma wyglądać władza sądownicza w Polsce. Zwykli Polacy nie wyrażają na to zgody. Dlatego zdecydowaliśmy się pojechać do Warszawy, aby wyrazić poparcie dla tych zmian oraz podkreślić, że chcemy być wolnymi obywatelami w niepodległym państwie - skomentował.

Na wydarzenie zjechało się łącznie około 20 tysięcy osób z całej Polski. Zebrani manifestowali pod hasłem „Obrońmy naszą suwerenność” i skandowali ze sztandarami „Kasta-Basta!”. Organizatorem wydarzenia był Komitet Suwerenności 2020 i Kluby „Gazety Polskiej”. W trakcie manifestacji z głosem poparcia wystąpili m.in. Andrzej Gwiazda, Tomasz Sakiewicz oraz Marian Kowalski. Wśród uczestników myślenickiej grupy były dwie osoby, których bezpośrednio dotknęła patologia sądownicza i do tej pory obejmująca postępowania w sądach RP. Sprawa, którą można byłoby rozstrzygnąć w rzetelnym i kompetentnym sądzie najdalej w ciągu 2 lat, trwała lat 20. Wpłynęło to na stan zdrowia i sytuację materialną jej uczestników. Michał Rudkowski wyraził nadzieję, że udział w sobotniej manifestacji przyczyni się do naprawy tej ważnej części ustroju naszego państwa i definitywnie odda sądownictwo w ręce narodu polskiego. 

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu