Kluby sportowe otrzymały dotacje!

Miasto 4 lutego 2020 Wydanie 5/2020
Kluby sportowe otrzymały dotacje!

W środę 29 stycznia burmistrz Jarosław Szlachetka przekazał reprezentantom stowarzyszeń i klubów sportowych umowy na dofinansowanie zadań publicznych.

Dotacje trafiły do klubów i stowarzyszeń, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dofinansowanie w kwocie 880 tys. złotych trafiło do 35 organizacji pozarządowych, których celem było m.in. poprawie warunków uprawiania sportu na terenie gminy Myślenice. Warto przypomnieć, że o przyznanie dotacji mogły ubiegać się kluby, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Ważne było także, żeby dotacja zwiększała dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez dany klub. Otrzymane dofinansowanie kluby mogą przeznaczyć w szczególności na m.in.: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a także wynagrodzenia dla trenera lub instruktora.

Wsparcie finansowe przyznano klubom piłkarskim, pływackim, karate, piłki siatkowej dziewcząt, piłki ręcznej chłopców, a także klubom reprezentującym takie dziedziny sportu jak szachy, fitness, petanque, speed-ball oraz organizacjom wspierającym aktywność wśród seniorów.

– Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy podpisali dziś umowy oraz tym, którzy podpiszą je w najbliższym czasie. Środki, które przeznaczamy na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Myślenice będą wsparciem dla Państwa codziennych statutowych działań – powiedział w czasie spotkania burmistrz Jarosław Szlachetka.