Kluczem do tego, aby nasz region stał się konkurencyjny są ludzie

Kluczem do tego, aby nasz region stał się konkurencyjny są ludzie

Mówimy tutaj o zasobach wiedzy, komunikatywności, kreatywności oraz o tym, że potrafimy się uczyć, a tym samym tworzyć działania, które będą nowe i posłużą rozwojowi regionu.

Ważnym aspektem w rozwoju regionalnym staje się inwestowanie w edukację i budowanie zaufania np. do administracji publicznej, która sprzyja temu by nasz region stał się innowacyjny

- w rozmowie z nami wyjaśnia Dawid Tomal, autor opracowania pt. „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”

 

Zbadał Pan funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myśleniach. Czym są te pojęcia?

Oba kapitały pozwalają na pokazanie jakim potencjałem dysponują mieszkańcy naszego miasta. Kapitał ludzki to pojęcie, które można zastosować w wielu przedmiotach, jak na przykład ekonomia, socjologia, politologia. Są to elementy, które nas budują i mówią o tym czym dysponujemy. To coś, co jest niepowtarzalne i dotyczy indywidualnie każdego z nas.

Pomnażanie kapitału odbywa się poprzez inwestowanie w siebie. Przykładem może być nauka języka obcego. Należy wymienić wiedzę, umiejętności jakie posiadamy wraz z doświadczeniami, nasze możliwości wykonywania danych czynności, to jak potrafimy się dostosowywać do zmieniających się wokół nas warunków. Jednostki tworzą społeczeństwo, więc tutaj ważne staje się przedstawienie liczby ludności, na co chorujemy, na co umieramy, jak dużo rodzi się dzieci, jak jesteśmy przedsiębiorczy.

A kapitał społeczny?

Z kolei kapitał społeczny utożsamiany poprzez tworzenie relacji i kontaktów społecznych oraz zaufanie do drugiego człowieka, chęć współpracy z drugą osobą. Tutaj należy włączyć kapitał ludzki. Dzięki potencjałowi jakim dysponujemy człowiek, może wpływać na rozwój społeczeństwa. To także uczestnictwo w organizacjach o różnym profilu działalności. Nasz udział w wyborach np. samorządowych również jest przejawem tego kapitału. Nawet to, czy interesujemy się lub nie sprawami naszego miasta.

W jaki sposób przeprowadza się tego typu badania?

Omawiane kapitały można badać na różne sposoby. Mogą to być dane statystyczne, czyli członkowsko w organizacjach, frekwencja wyborcza czy czytelnictwo wśród mieszkańców, analiza danych o wielkości populacji, a nawet najczęstsze przyczyny naszej śmierci. Stosować można także ankietę w której pytamy na przykład o ocenę zaufania do kogoś. Ale może to być także badanie liczby osób oddających krew. Ważne staje się zwracanie do odpowiednich instytucji. Dla przykładu, badając strukturę zatrudnienia w naszym mieście zwróciłem się do Powiatowego Urzędu Pracy, a w przypadku czytelnictwa, takie dane zostały mi przedstawione przez myślenicką bibliotekę.

Można zatem powiedzieć, że rozgryzł Pan myślenicką społeczność?

Trudno stwierdzić… Na pewno przeanalizowałem i przebadałem jakiś kawałek naszej społeczności lokalnej. Mogę śmiało powiedzieć, że charakteryzujemy się tendencją rozwojową, która korzystnie wpływa na nasz region. Zadowala mnie to, że mamy wiele czynników, które wyraźnie nas rozróżniają.

W jaki sposób w codziennym funkcjonowaniu miasta wielkości kapitałów wpływają na jego rozwój?

Oba wymienione kapitały na pewno mają zasadniczy wpływ na rozwój naszego regionu. Jak już wspomniałem, kluczem do tego, aby nasz region stał się konkurencyjny są ludzie. Mówimy tutaj o zasobach wiedzy, komunikatywności, kreatywności oraz o tym, że potrafimy się uczyć, a tym samym tworzyć działania, które będą nowe i posłużą rozwojowi regionu. Za przykład może posłużyć możliwość współpracy z innymi ludźmi. Nasz stosunek do kogoś i w jakim stopniu komuś ufamy. Ważnym aspektem w rozwoju regionalnym staje się inwestowanie w edukację i budowanie zaufania np. do administracji publicznej, która sprzyja temu by nasz region stał się innowacyjny.

Jaki obraz mieszkańców Myślenic wyłania się z przeprowadzonych badań?

Należy stwierdzić, że w wielu przeanalizowanych kategoriach wykazujemy wysoki poziom w stosunku do województwa małopolskiego oraz do kraju. Jest to dla przykładu wysoka liczba urodzeń, kolejno nasuwa mi się zestawienie na temat czytelnictwa w naszym mieście, ponieważ jest dość dużo osób korzystających choćby z bibliotek. Chętnie korzystamy też z możliwości podnoszenia naszych kwalifikacji poprzez szkolenia, studiowanie etc. Interesujemy się sprawami naszego regionu. Przejawia się to np. uczestnictwem w różnego rodzaju wyborach. Z przeprowadzonych badań wynika, że w drugim człowieku liczymy na szacunek i uczciwość. Podobnie jest w podejmowaniu działań w różnego rodzaju organizacjach.

W wypowiedziach lokalnych polityków często można usłyszeć twierdzenia typu „miasto lub gmina mocne swoimi mieszkańcami” - jak mocne są zatem Myślenice?

Odpowiedź na to pytanie przedstawię w artykułach, gdzie pokażę naszą bazę w poszczególnych kategoriach.

Czego zatem dowiemy się o myśleniczanach w kolejnych artykułach?

Kolejno zostanie przedstawiona charakterystyka edukacji myśleniczan, kategoria zdrowia, przedsiębiorczość mieszkańców, nasze zainteresowanie sprawami miasta, stopień zaufania do otaczających nas ludzi i naszą aktywność w organizacjach.

 

Dawid Tomal – ukończył administrację, politologię, zarządzanie produkcją oraz architekturę krajobrazu. Interesuje się sprawami polityki krajowej i samorządowej oraz rozwojem regionalnym miasta Myślenice. Autor opracowania „Funkcjonowanie kapitału ludzkiego i społecznego w Myślenicach”. Obecnie pracuje nad kolejnymi badaniami dotyczącymi społeczeństwa myślenickiego.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)