Kolejna dotacja na żłobek

Kolejna dotacja na żłobek
Coroczne dotacje myślenicka placówka otrzymuje dzięki udziałowi w programie „Maluch +” - w 2012 roku w żłobku utworzono dziesięć nowych miejsc i na ich utrzymanie (od 2015 roku na wynagrodzenia pracowników tej grupy) przeznacza się otrzymywane środki. Fot. fot. A. Ostafin

18 tys. zł dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskał Urząd Miasta i Gminy Myślenice na żłobek samorządowy. Fundusze przeznaczone zostaną na pracownicze wynagrodzenia.

Dotacje na myślenicki żłobek przyznawane są od 2012 roku. To właśnie wtedy placówka przystąpiła do rządowego programu „Maluch +”. Zgodnie z jego założeniem, w żłobku utworzono dziesięć nowych miejsc, których utrzymanie co roku jest dotowane przez ministerstwo.

Każdego roku urząd składa w tym celu wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który rozpatruje go i po pozytywnym zaopiniowaniu wysyła do ministerstwa, które przyznaje dofinansowanie. Kwota ta zmienia się. – We wcześniejszych latach była wyższa, jednak liczba żłobków w Polsce wciąż wzrasta, dlatego teraz otrzymujemy mniejsze środki – tłumaczy Marek Mikoś z wydziału mienia.

Wypłata co miesiąc

Wniosek o dotację dla żłobka na bieżący rok UMiG Myślenice złożył do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 17 lutego, a oświadczenie o przyjęciu dotacji podpisano 1 marca. Co ważne, środki nie są wypłacane jednorazowo, kwotę rozdziela się na poszczególne miesiące. Do żłobka trafią one po podpisaniu umowy przez wojewodę. Dotacja obejmuje cały rok, więc dyrekcja placówki otrzyma również fundusze za minione miesiące, od stycznia. Dodatkowo, gmina wypłaci wkład własny do dotacji w wysokości 3600 zł.

– Wydatków w naszym żłobku jest bardzo dużo. Cieszę się, że możemy otrzymywać rządowe dotacje, to dla nas duże wsparcie – mówi dyrektorka Maria Hodurek.

Anna Ostafin Anna Ostafin Autor artykułu

dziennikarka z pasją, ciekawa świata i ludzi, doświadczenie zdobywała w rozgłośni radiowej, portalach internetowych i wydawnictwach prasowych, absolwentka filologii polskiej (specjalność medialna).