Kolejna ważna inwestycja będzie realizowana

Kolejna ważna inwestycja będzie realizowana

W gminie Myślenice, mimo trudnego czasu związanego z epidemią koronawirusa realizowane są kolejne, istotne inwestycje. Jedną z nich jest budowa odcinka drogi pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego i H. Sienkiewicza o długości ok 700,00 m.

Zgodnie z informacjami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wniosków na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dróg samorządowych Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie do projektu „ Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Myślenice wraz z niezbędną infrastrukturą”. Wysokość dofinansowania wyniesie blisko 77% kosztów całej inwestycji. Chodzi o odcinek drogi pomiędzy ulicą Jana III Sobieskiego i H. Sienkiewicza o długości ok 700,00 m. Inwestycja ta obejmie kompleksową przebudowę wspomnianej drogi.

Jak komentuje burmistrz Jarosław Szlachetka: - Ta niezwykle potrzebna i oczekiwana od dawna inwestycja zostanie sfinansowana w 70% z Funduszu Dróg Samorządowych. Nasza gmina na tę drogę otrzyma prawie 4 miliony złotych dotacji rządowej. Przebudowa tego odcinka zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie, usprawni ruch i poprawi warunki mieszkańców oraz firm prowadzących tam działalność gospodarczą. Nie muszę chyba mówić jak ważne są takie inwestycje także dla lokalnej gospodarki.

Cieszę się niezmiernie z zapowiedzi Premiera Morawieckiego, że Fundusz Dróg Samorządowych zostanie wkrótce zasilony dodatkowymi środkami tak, aby tym bardziej wzmocnić polską gospodarkę poprzez kolejne inwestycje drogowe. Nigdy wcześniej nie było takiego sprawnego i dobrze funkcjonującego funduszu wsparcia inwestycji samorządowych. Ta dotacja, jak i te poprzednie, pokazują, że przy dobrej współpracy rządu i samorządu możemy wspólnie „góry przenosić”. Przy tak dużym zadłużeniu, jakie mają dzisiaj Myślenice, te inwestycje bez dotacji rządowych byłyby niemożliwe.

Bardzo ważnym elementem modernizacji wspomnianej drogi będzie budowa sieci oświetlenia ulicznego, co wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. W trakcie modernizacji odcinka dokonany zostanie również remont kanalizacji sanitarnej, dotyczy to głównie zmiany kierunku jego przebiegu. Projekt budowlany obejmuje również prace nad siecią gazową średniego ciśnienia oraz przyłącza średniego ciśnienia, jest to związane z budową układu drogowego.

Kolejną potrzebną inwestycją, która w chwili obecnej znajduje się na liście rezerwowej funduszu dróg samorządowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest planowana przebudowa ulicy Kniaziewicza. Inwestycja została przesunięta w czasie, jednak jest szansa na jej realizację. W ramach przyszłych działań przewidziana jest budowa chodnika prawostronnego, przebudowa już istniejącego chodnika lewostronnego, budowa kanału technologicznego, przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa zjazdów a także zmiana organizacji ruchu, w ramach którego wykonanie zostanie oznakowanie poziome oraz oświetlenie przejść dla pieszych. Podobnie jak w poprzednim przypadku inwestycja jest niecierpliwie wyczekiwana przez mieszkańców i użytkowników ulicy. Również i jej remont zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Niestety w najbliższym czasie nie uda się zrealizować jednej z inwestycji tj. budowy ścieżki rowerowej. Przyczyna jest bardzo prozaiczna: brak odpowiednich środków w budżecie gminy. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że i tę inwestycję uda się zrealizować, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa jak widać nie blokuje wszystkich innych działań, oczywiście nieco je komplikuje jednak zaplanowane inwestycje, tak ważne dla miasta, jak widać są - i miejmy nadzieję - będą realizowane.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.